nieuws

Nieuwe cao voor zorgverzekeraar VGZ

Schade

Nieuwe cao voor zorgverzekeraar VGZ

De vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao en een sociaal plan bij zorgverzekeraar VGZ. Met het bereiken van dit resultaat vervalt de cao voor de Zorgverzekeraars per 1 juli 2015.

De medewerkers ontvangen een structurele salarisverhoging van 1% per 1 juni 2016. Ook ontvangen alle medewerkers die per 1 december 2015 in dienst zijn bij VGZ een eenmalige uitkering van € 800.

Sociaal plan
Tegelijk met de nieuwe cao is een nieuw sociaal plan gesloten. Het huidige sociaal plan wordt in 2016 ongewijzigd voortgezet. Vanaf 2017 wordt de beëindigingsvergoeding bij de plaatsmakersregeling en voor herplaatsingskandidaten berekend volgens de VGZ-formule. De hoogte van de VGZ-formule is gelijk aan de Kantonrechtersformule 2009 met een correctiefactor van 0,75. Nieuw is de vrijwillige vertrekregeling als de preventieve maatregelen uit de cao-VGZ op de medewerker van toepassing zijn. In deze situatie kan de medewerker een financiële vergoeding meekrijgen gelijk aan de wettelijke opzegtermijn van VGZ.

Locatie Gorinchem
Voor de medewerkers in Gorinchem hebben de vakbonden specifiek de afspraak gemaakt dat bij een sluiting in 2018 het nieuwe sociaal plan van toepassing is. Daarnaast worden instrumenten in het sociaal plan die medewerkers ondersteunen bij het vinden van een andere baan, deels naar voor gehaald. Dat betekent dat medewerkers voordat ze boventallig worden zich al kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel