nieuws

Jurjen Oosterbaan: ‘Execution only AOV zou verboden moeten worden’

Schade

Jurjen Oosterbaan: ‘Execution only AOV zou verboden moeten worden’

Het aanschaffen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder advies zou wat Jurjen Oosterbaan betreft meteen verboden moeten worden. Dat zei de directeur van Bureau D&O gisteren op de eerste bijeenkomst van de landelijke AOV-ronde, georganiseerd door Adfiz, D&O en de AFM.

Oosterbaan nam tijdens zijn lezing duidelijk stelling tegen execution only als afsluitvorm. “Dat zou verboden moeten worden”, zei Oosterbaan. “Verzekeringen zijn in dat opzicht net als medicijnen. Sommige dingen mag je zelf aanschaffen, zoals paracetamol of een simpele fietsverzekering. Bij anderen zou advies verplicht moeten zijn.”

De bijeenkomst, waarop Adfiz ook het inventarisatiemodel AOV lanceerde, werd georganiseerd naar aanleiding van het onderzoek naar AOV-advieskwaliteit dat de AFM dit voorjaar publiceerde. Die kwaliteit lag bepaald niet hoog en dat zorgde getuige de opkomst bij de bijeenkomst voor de nodige onrust onder de adviseurs. Ongeveer tweehonderd verzamelden zich gisteren in het Van der Valk Hotel in Houten. En van de overige drie bijeenkomsten zitten ook al twee vol, waardoor de organisatoren al een extra avondsessie inplanden.

Twee handen omhoog
Tijdens de lezing van Oosterbaan werd al snel duidelijk dat een opfrisbeurt over het AOV-advies noodzakelijk was voor veel aanwezigen. Oosterbaan toonde een lijstje van twaalf voorwaarden die volgens hem in een AOV-adviesdossier moeten zitten. Het ging om het waarom van onder meer de verzekerde bedragen, de gekozen aanbieder en de eindleeftijd. Toen Oosterbaan de zaal vroeg wie durfde te zeggen dat al zijn dossiers aan die twaalf voorwaarden voldeed, gingen slechts twee aarzelende handen omhoog. “Dat is de kleinst mogelijke minderheid, maar dit zijn belangrijke voorwaarden van een AOV-advies”, zei Oosterbaan.

Volgens hem is een AOV-advies moeilijker dan een hypotheekadvies. “Maar het merendeel van de adviseurs vindt een hypotheek moeilijker dan een AOV. Dan mag u mij uitleggen waarom. Bij een hypotheek zijn er veel minder variabelen.” Dat leidde Oosterbaan tot het ultieme pijnpunt: “Waarom vragen wij voor een hypotheekadvies veel minder dan voor een AOV-advies. Voor hypotheek ligt de prijs zonder moeite op € 2.500, terwijl we onszelf voor AOV al gelukkig prijzen met € 750.”

Gouden driehoek
Als gastverzekeraar was De Goudse Verzekeringen aanwezig, Bernardo Walta sprak de zaal bemoedigend toe: “De ondernemer gaat gewoon naar de adviseur om het goed te laten regelen. Ik geloof in de gouden driehoek met de klant bovenaan en daarnaast de verzekeraar die zorgt voor een goed product en de adviseur die een goed advies levert.” Dat er dan toch zoveel ondernemers zijn zonder AOV verklaarde Walta als volgt: “Mensen vinden het niet prettig om erover na te denken, ondernemers geloven in een goede zelfstandigheid. En ze hebben weinig kennis over het sociale vangnet. Ze denken dat het ‘ergens wel goed geregeld is’. Nou, dat is niet zo. Het gat met het huidige gemiddelde inkomen van een ondernemer ten opzichte van het sociale vangnet is zo € 20.000. Dát moeten we met de klant communiceren.”

Leeg dossier
Ook de AFM betrad in de persoon van senior toezichthouder Jeroen Gevaert het podium. Hij ‘nuanceerde’ het beeld dat in de meeste AOV-dossiers alleen een aanvraagformulier zat. “Er zat meestal ook nog wel een kopie van het identiteitsbewijs in, de polisvoorwaarden en een gezondheidsverklaring. Maar dat is natuurlijk niet waar wij naar zoeken. Dat betekent natuurlijk niet dat er per definitie slecht advies is gegeven. Daarom hebben wij ook adviseurs bij ons op kantoor uitgenodigd. Zij erkenden de bevindingen van de AFM, maar uit de gesprekken bleek ook dat zij meer informatie hadden dan uit de dossiers blijkt. Toch bleef het vaak nog wel stil als wij doorvroegen.”

Om de situatie te verbeteren werkte de AFM mee aan het inventarisatiemodel van Adfiz. Gevaert: “We zijn er trots op dat we de handen ineen hebben geslagen met de markt en we er met z’n allen voor gaan zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat.” Ook stelde de AFM een zelftoetsing voor adviseurs beschikbaar, gebaseerd op de punten waar de toezichthouder zelf naar kijkt. “Dat vonden wij als toezichthouder heel eng, om de open normen dicht te timmeren. Maar het model en de zelftoetsing die er nu liggen stellen de adviseur echt in staat een goede inventarisatie te doen bij de klant. En dat is de basis voor een goed advies.”

Reageer op dit artikel