nieuws

Dolders: “Breder onderzoek naar effecten provisieverbod”

Schade

Dolders: “Breder onderzoek naar effecten provisieverbod”

Ruim 75% van de consumenten wil kunnen kiezen op welke manier zij betalen voor financieel advies: in één keer of gespreid over de looptijd van de verzekering/hypotheek als transparante opslag op de premie. Dit blijkt uit periodiek onderzoek van Gfk in opdracht van Legal & General.

De percentages variëren van 74% tot 77%. “Het blijft toch merkwaardig dat het bieden van deze vrijheid aan consumenten voor zo velen onbespreekbaar is”, zegt Arno Dolders, directeur van Legal & General. “Aan de ene kant verwachten we van de consumenten dat zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen, maar aan de andere kant durven we de consument niet de keuze te geven om zelf, binnen randvoorwaarden die ouderwetse oneigenlijke verkoop gedreven sturing uitsluiten, keuzen te maken. Ik heb, noch van het Verbond van Verzekeraars, nog van de toezichthouder en noch van politici goede argumenten gehoord waarom deze keuze de consument onthouden zou moeten worden”, aldus Dolders.

Provisieverbod
Dolders pleit dan ook om vooruitlopend op de evaluatie van het provisieverbod in 2017 te komen tot een breder onderzoek naar de effecten van verbod op provisie. “Veel meer dan dat de wet een ‘gelopen race is’ en pleiten voor aanpassing ‘een achterhaalde zaak is’ hoor ik niet”, aldus Dolders, die zegt niet mordicus tegen het verbod te zijn. “Wel denk ik dat het goed is niet te blijven hangen in dogma’s maar gewoon te kijken naar de effecten van het verbod. En als we constateren dat er ongewenste effecten zijn, dan onderzoeken hoe deze weggenomen kunnen worden.”

Beter zichtbaar
Dolders wil begin volgend jaar de Gfk-onderzoeken in een gecombineerd rapport samenvatten, waardoor de ontwikkeling in de tijd met betrekking tot de houding van de consument over de ervaringen die zij hebben met het provisieverbod, beter zichtbaar worden. Wat Dolders betreft kan dan ook gekeken worden naar de effecten van de huidige wijze waarop het verbod op provisie is vormgegeven voor bijvoorbeeld branches als arbeidsongeschiktheidsverzekering. “De vraag in welke mate de sterke daling van het aantal ondernemers met een AOV ook te wijten is aan bijvoorbeeld de financiering van advies is relevant. Tevens is het belangrijk te onderzoeken of bij bepaalde verzekeringen de wijze van financiering van advies invloed heeft op het antiselectie criterium”, aldus Dolders.

Reageer op dit artikel