nieuws

ABN legt klantcontact slecht vast en moet een ton betalen

Schade

ABN legt klantcontact slecht vast en moet een ton betalen

Slecht vastgelegd klantcontact rondom het beëindigen van een autoverzekering kost ABN Amro, als tussenpersoon, nu een ton. De bank beëindigde een autoverzekering die een klant bij ASR had lopen, maar had hier volgens de klant geen opdracht toe gekregen. Omdat ABN niet kon bewijzen dat het de verzekering moest beëindigen, draait het op voor een schade die de onverzekerde klant opliep.

Het ging in de zaak om een klant die in januari 2010 via de toenmalige Fortis Bank (inmiddels ABN Amro) als tussenpersoon een autoverzekering afsloot bij ASR. Nog geen maand later meldde de klant zich op een ABN-kantoor met een vrijwaringsbewijs. Over wat er toen besproken is lopen de meningen uiteen. ABN stelt dat de man kwam om te vertellen dat hij de auto had verkocht en de verzekering op wilde zeggen. De klant zelf zegt alleen de verzekering op naam van zijn vrouw te willen zetten. Feit is dat de verzekering op opdracht van ABN door ASR per 1 februari werd beëindigd.

Ongeval
In augustus 2010 ging het fout toen de auto betrokken raakte bij een ongeval. Het Waarborgfonds Motorverkeer kwam na het ongeluk bij de ABN-klant terecht om de schade van de andere bij het ongeval betrokken partij te claimen, omdat de verzekering beëindigd was. Het waarborgfonds claimde het bedrag van € 101.939,93 daarom bij de klant zelf. Die aansprakelijkheid werd door de klant uiteindelijk doorgeschoven richting ABN.

Zorgplicht
De rechtbank ging daar uiteindelijk in mee, omdat ABN niet de zorg heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon verwacht mag worden. ABN heeft namelijk niet een opdracht vast kunnen leggen waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de klant zijn verzekering wilde beëindigen. “Door zonder opdracht (…) aan ASR te verzoeken tot beëindiging van de verzekering over te gaan, heeft ABN Amro bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet de zorg te betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Daarmee is Abn Amro haar zorgplicht niet nagekomen en is zij – in beginsel – aansprakelijk voor de als gevolg hiervan (…) geleden schade”, concludeert de rechtbank.

ASR
Het verweer van ABN dat ASR de schade zou moeten vergoeden omdat de verzekeraar onterecht de verzekering had beëindigd sloeg niet aan. De rechtbank zegt: “Het verweer van Abn Amro dat de beweerde opzegging door eiser niet rechtsgeldig is omdat zij niet rechtstreeks aan ASR was gericht, treft geen doel. Via ABN Amro is de verzekering immers ook tot stand gekomen, zodat niet valt in te zien – ABN Amro heeft dit ook niet onderbouwd – waarom zij niet de beweerde opzegging in ontvangst kon nemen.”

Dus concludeert de rechter dat ABN Amro toerekenbaar tekort is geschoten bij het beëindigen van de verzekering en moet opdraaien voor de schade van ruim een ton.

Reageer op dit artikel