nieuws

Weer Kamervragen over contra-expertise

Schade

Weer Kamervragen over contra-expertise

Kamerlid Peter Oskam (CDA) heeft naar aanleiding van de Radaruitzendingen over contra-expertise (5 en 9 oktober) opnieuw vragen gesteld aan Minister van der Steur (Veiligheid en Justitie).

Het Kamerlid wil van de minister weten of hij ervan op de hoogte is dat in veel polissen de clausule is opgenomen dat de kosten voor contra-expertise beperkt vergoed worden. Hij wil ook weten of deze clausule wettelijk is toegestaan. Als het antwoord op deze vraag ontkennend is, wil Oskam graag weten welke stappen worden genomen om de betreffende polisvoorwaarden van verzekeraars in lijn te brengen en hoe het toezicht hierop door de AFM zal worden verscherpt.

Geen onderzoek
“Vormt de constatering van de AFM dat er tot nu toe geen structurele misstanden zijn gesignaleerd, de reden dat de AFM zelf nog geen onderzoek heeft gedaan naar deze kwestie? Deelt u de mening dat behalve de genoemde rechterlijke uitspraak van 10 september 2014 ook de berichtgeving in De Telegraaf van voor de zomer en de beide uitzendingen van Radar, hier inmiddels wel aanleiding toe geven?”, wil Oskam van de minister weten. Ook wil hij bevestiging van de minister dat de AFM inmiddels een onderzoek is gestart en dat hij graag zou zien dat de uitkomsten van dit onderzoek naar de Kamer worden gestuurd.

Reageer op dit artikel