nieuws

Schippers: ‘Nee verkopen aan zorgverzekerde kan’

Schade

Schippers: ‘Nee verkopen aan zorgverzekerde kan’

Minister Edith Schippers zegt in antwoord op kamervragen van PvdA-kamerlid Bouwmeester dat het in sommige gevallen nodig kan zijn “nee te verkopen” aan een zorgverzekerde. 

Ter nuancering zegt zij: “Zorgverzekeraars hebben de taak om een rechtmatig, doelmatig en gepast gebruik van zorg te waarborgen. Dit is nodig om betaalbare zorg te kunnen blijven bieden. In bepaalde gevallen kan dit tot een noodzakelijke “nee” leiden, bijvoorbeeld als een verzekerde een vergoeding vraagt voor zorg die geen onderdeel uitmaakt van het pakket. De randvoorwaarde hierbij is uiteraard de zorgplicht van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn verplicht om noodzakelijke zorg binnen een redelijke termijn en op redelijke afstand te bieden. Op 14 september stond een advertentie in het FD met de tekst:  “Je kunt niet iedere Nederlander toegang geven tot de allerbeste zorg zonder af en toe ‘nee’ te verkopen”. PvdA-kamerlid Bouwmeester stelde hier een aantal vragen over.

Geen mening
Bouwmeester vroeg aan de minister of zij de mening deelt dat de mogelijkheid tot dialoog met ZN een sympathiek initiatief is, maar dat de tekst in de advertentie hiertoe een gemiste kans betekent, aangezien in deze advertentie vooral sprake is van het zenden van een standpunt en zienswijze van ZN in plaats van een vraag aan het publiek tot meedenken, kritiek en advies? Ook stelde het kamerlid de vraag welke rol de minister voor zichzelf ziet weggelegd bij de verdere stimulering van een dialoog tussen verzekerden, zorgverzekeraars en aanbieders. Welke verbeterpunten ziet u nog met betrekking tot deze dialoog? In haar antwoord zegt de minister “hierover geen mening te hebben. Het is een initiatief van ZN en het is dan ook aan hen om te bepalen hoe zij invulling geven aan dit initiatief”. Zij verwijst naar ditzelfde antwoord op de vraag “deelt u de mening dat het jammer is dat ZN een open dialoog zegt na te streven, maar met deze advertentie met name lijkt te sturen op de financiële kant van de zorg, in plaats van een bredere selectie van onderwerpen , zoals onder andere preventie, zeggenschap en dienstverlening aan verzekerden?”

Reageer op dit artikel