nieuws

‘Schade door rolluik valt onder opstalverzekering’

Schade

‘Schade door rolluik valt onder opstalverzekering’

De Geschillencommissie van Kifid oordeelt in een uitspraak dat schade veroorzaakt door een rolluik wel degelijk onder de opstalverzekering valt.

Zowel verzekeraar Univé als consument zijn het erover eens dat een rolluik onderdeel uitmaakt van de woning. Ook staat niet ter discussie dat neerslag terecht is gekomen in het rolluik. De verzekeraar is echter van mening dat het een niet gedekte gebeurtenis is omdat de neerslag niet de woning is binnengedrongen. Het geschil spitst zich toe op artikel 33 van de Voorwaarden. In dit artikel is bepaald: “Neerslag (…) het onvoorzien binnendringen van hagel-, regen-, sneeuw- en smeltwater, met uitzondering van schade ontstaan door: (…) – water dat binnenkomt via openstaande ramen en/of deuren of door slecht onderhoud aan de woning; (…)”. Op 27 december is bij consument schade ontstaan aan het rolluik door een sneeuwbui. Het rolluik was ten tijde van de sneeuwbui naar beneden.

Rolluik
Een reparateur stelt vast dat slechte weersomstandigheden debet zijn aan het doorbranden van de motor van het rolluik. Als de consument de schade vordert, is het verweer van de verzekeraar dat het rolluik weliswaar onderdeel uitmaakt van het onroerend goed. “Echter betreft het een onderdeel dat aan de buitenzijde van de woning wordt gemonteerd. Onderdelen aan de buitenzijde van de woning, dienen bestand te zijn tegen neerslag. Daarom is in het reglement geregeld dat de neerslag de woning moet zijn binnengedrongen. U woont immers niet in het rolluik.” Ook stelt de verzekeraar in het verweer dat de schade is veroorzaakt door het doorbranden van de motor. “Indien de consument de motor had uitgezet, was de schade niet ontstaan. Schade ontstaan door doorbranden van de motor is niet gedekt onder de opstalverzekering.”

Expliciet opnemen
De consument zegt in zijn verweer dat de verzekeraar in de voorwaarden niet uiteen heeft gezet op welke plaats de neerslag zou moeten binnendringen. “Indien het rolluik er niet onder zou vallen, omdat deze aan de buitenkant is bevestigd en dus bestand had moeten zijn tegen neerslag, dan had de Verzekeraar dat expliciet moeten opnemen in haar Voorwaarden.” In de voorwaarden staat ook niet vermeld dat in geval van doorbranden van de motor van een rolluik er geen dekking is. Dit argument houdt dus geen stand, meent de consument. Verder is er volgens consument sprake van een onvoorziene omstandigheid, omdat de sneeuw niet zichtbaar was daar het rolluik al naar beneden was. Consument heeft dit de volgende dag pas opgemerkt.

Irrelevant
De Commissie schrijft: “Door partijen is niet onderhandeld over artikel 33 van de Voorwaarden, zodat uit moet worden gegaan van een objectieve uitleg. Vgl. onder andere r.o. 4.3 van Rechtbank Amsterdam 18 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:4764. Een gevolgtrekking van deze objectieve uitleg is dat nu het rolluik onderdeel is van de woning de schade die door het onvoorzien binnendringen van neerslag via het rolluik derhalve onder de opstalverzekering valt. Dat niet in het rolluik kan worden gewoond, zoals gesteld door Verzekeraar, is irrelevant.” Ook stelt de Commissie dat ‘eigen schuld’ door de consument niet opgaat en  dat het doorbranden van de motor niet meer ter zake doet. “Neerslag in de woning is voldoende voor het vaststellen van de dekking”, oordeelt de Commissie. De verzekeraar moet de vordering (€ 378,13) van de consument betalen, minus het eventueel eigen risico.

 

Reageer op dit artikel