nieuws

‘Premies cyberverzekeringen schieten omhoog, verzekeraars blijven achter met aanbod’

Schade

‘Premies cyberverzekeringen schieten omhoog, verzekeraars blijven achter met aanbod’

Na een paar grote cyberaanvallen in de Verenigde Staten zijn de premies voor cyberverzekeringen flink gestegen. Dusdanig flink, dat sommige bedrijven nog moeite hebben om de premie voor een fatsoenlijke cyberdekking op te hoesten, meldt Reuters. Tegelijkertijd meldt Insurance Journal dat verzekeraars slechts mondjesmaat in de cybermarkt stappen.

Omdat het aantal aanvallen van hackers in de afgelopen twee jaar flink is toegenomen, hebben verzekeraars de premies flink verhoogd, in sommige gevallen gaat het zelfs om een verdrievoudiging. Ook andere voorwaarden zijn aangepast, meldt Reuters. Zo zetten sommige verzekeraars een maximum van $ 100 mln op hun uitkering, terwijl veel bedrijven potentieel het dubbele aan schade zouden kunnen oplopen.

Reuters meldt ook dat er veel kansen voor verzekeraars liggen op het cybervlak, maar dat zij zich bewust zijn van de grote risico’s. Tracie Grella van verzekeringsgigant AIG vertelt dat zij klanten hebben afgewezen om die reden. AIG en ACE Group beperken de grote dekkingen, respectievelijk maximaal $ 75 mln en $ 100 mln, tot de bedrijven die de beste beveiligingsnetwerken hebben. Potentiële klanten worden eerst uitgebreid gescreend.

Verzekeraars
Alhoewel de risico’s van cyberaanvallen steeds groter worden, hebben verzekeraars moeite om te voorzien in de behoefte, schreef Insurance Journal. De vraag naar cyberverzekeringen in Europa zal naar verwachting flink gaan stijgen als een nieuwe wet over databescherming (de General Data Protection-wet) eind van dit jaar afgerond wordt. Maar de Europese verzekeringsmarkt voor cyberaanvallen blijft op het gebied van premies flink achter bij de Amerikaanse.

Dat komt door de verzekeraars, zegt Jay Patel, verzekeringsanalist bij Timetric, dat onderzoek deed naar de markt voor cyberverzekeringen. Hij zegt: “De reden dat de Europese markt minder ontwikkeld is dan de Amerikaanse is dat er een kleiner aantal cyberverzekeringsproducten aangeboden wordt door verzekeraars en dat de zakelijke markt zich minder bewust is van het probleem van cyberverzekeringen. Maar verzekeraars zetten eerste stappen om de Europese markt te bedienen.”

Reageer op dit artikel