nieuws

OESO: Nederlandse zorgverzekeringsmarkt is oligopolie

Schade

OESO: Nederlandse zorgverzekeringsmarkt is oligopolie

Nederlandse zorgverzekeraars vormen een oligopolie, dat zegt nu ook de OESO in haar nieuwste rapport. Verder wordt de marktwerking tegen het licht gehouden en adresseren de onderzoekers een aantal prangende kwesties. Dit schrijft Follow The Money (FTM) op de website. 

Nimmer was het gat tussen Nederland en andere landen zo groot. Een Nederlander betaalt ongeveer 5.200 euro aan zorgkosten, terwijl het gemiddelde in andere landen fors lager is. Het gemiddelde in Europa ligt 1.000 euro lager en voor alle 34 OESO landen samen is dat bedrag zelfs 2.500 euro minder. Dit is slechts één van de vele conclusies uit het rapport Fiscal Sustainability of Health Systems.

Oligopolie
De grote vier: Achmea, VGZ, CZ en Menzis bezitten samen 90 procent van de markt. Ook het gezaghebbende instituut OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) komt nu tot die conclusie. Volgens FTM staat deze conclusie op gespannen voet met competitie, dat de drijvende kracht moet zijn achter het Nederlandse zorgstelsel. “Wat heeft dat voor consequenties? En is het wenselijk dat een groepje van vier verzekeraars de zorgmarkt domineert?”

Zorgen
In het artikel komen een aantal kamerleden aan het woord. Zo zegt Hanke Bruins Slot (CDA) zich zorgen te maken over de schaalgrootte van zorgverzekeraars. Daarom wil het CDA een nog grotere marktconcentratie vermijden door middel van een fusietoets. Verder stelt Bruins Slot dat haar partij voorstander is van een evenwichtigere verhouding tussen eerstelijnsaanbieders en zorgverzekeraars. “Die machtsbalans slaat nu teveel door naar de zorgverzekeraar. Deze week zijn er goede afspraken tussen huisartsen en zorgverzekeraars gemaakt. Het zou wenselijk zijn als ook naar de positie van andere eerstelijnsaanbieders wordt gekeken.”

Niet zorgwekkend
In hetzelfde artikel zegt de VVD de schaalgrootte van zorgverzekeraars niet zorgwekkend te vinden. “Het heeft dan misschien wel de verschijningsvorm van een oligopolie, maar men wisselt wel degelijk van verzekeraar. Bovendien kunnen mensen altijd nog kiezen voor die overige 10 procent. Er zit wel degelijk dynamiek in de Nederlandse zorgmarkt,” zegt Kamerlid Arno Rutte. Een fusietoets zoals het CDA wenst, is volgens hem niet nodig. Hij pleit wel voor meer zorg specifieke kennis  binnen de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

 

Duurste zorgstelsel
Met de verschijning van dit rapport wordt volgens FTM een aantal belangrijke kwesties onder de aandacht gebracht. Op de VS na heeft Nederland het duurste zorgstelsel ter wereld en dat terwijl de grote vergrijzing nog moet beginnen. “Opnieuw wordt duidelijk dat een klein clubje zorgverzekeraars de markt beheerst. Ook heeft de politiek in Nederland tot wel drie jaar nodig om effectief in te grijpen. Het is de vraag of het rapport verandering gaat brengen.  Voor de VVD is het rapport een bevestiging dat de goede weg is ingeslagen. Met een fusietoets en een mogelijk overleg tussen verzekeraars en zorgaanbieders toont het CDA zich vooralsnog voorzichtig. Andere partijen hebben tot op heden niet gereageerd”, aldus FTM.

Reageer op dit artikel