nieuws

NVIA heeft vragen bij verkorting loondoorbetaling MKB

Schade

NVIA heeft vragen bij verkorting loondoorbetaling MKB

De NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs) heeft een aantal vragen voor de politiek ten aanzien van de plannen rond de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers. 

Zo wil de NVIA graag weten of er een verbod komt op een bovenwettelijke aanvulling in het tweede jaar van ziekte. “De ZW keert namelijk 70% uit, van het loon tot het maximumdagloon. Indien dit verbod er niet komt, zal er in veel gevallen toch een tweede ziektejaar door de werkgevers betaald moeten gaan worden”, aldus NVIA-voorzitter Peter Abelskamp. Ook wil hij graag weten of de mogelijkheid bestaat om voor het tweede ziektejaar eigen risicodrager te worden. “Dat past namelijk goed in het verdere hybride stelsel rond ZW en WGA.” Verder vraagt hij zich af of er vooraf nog een toetsing van de reeds gedane re-integratie-inspanningen komt, gezien het feit dat het UWV de verplichtingen in het tweede ziektejaar overneemt. Tegelijkertijd vraagt hij zich af wie de re-integratie-inspanningen van UWV toetst, omdat deze werknemers bij WIA wel voor rekening kunnen komen van de verzekeraars (bij eigen risicodragen WGA). Als laatste wil de NVIA graag weten of de premie van het tweede ziektejaar voor 50% op de werknemers verhaald mag worden, zoals nu ook het geval is bij WGA.

Adviesbehoefte
Abelskamp is van mening dat deze plannen ervoor zorgen dat de adviesbehoefte bij het midden- en kleinbedrijf sterk zal toenemen. “De mate van versnippering rond de regelingen bij ziekte maakt het stelsel nog lastiger uit te leggen. Aan de andere kant heeft de regering wel duidelijk het belang van de MKB-doelgroep in acht genomen. Want door de verkorting van de loondoorbetalingsplicht geldt dat de re-integratie van werknemers buiten het eigen bedrijf (spoor 2) bij een ander komt te liggen. Daarbij komt ook dat er dan geen sprake meer kan zijn van een loonsanctie bij het aanvragen van de WIA, indien er onvoldoende aan re-integratie is gedaan.” De NVIA pleit ervoor om ook de adviseurs van deze inkomensverzekeringen bij de verdere invulling van de plannen te betrekken. “Het gaat in dit stelsel namelijk niet alleen om een losse verzekering van het tweede ziektejaar, maar om een ingewikkelde keten van preventie, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Waarbij een deel publiek verzekerd is, via sectoren. Maar waarbij er ook een groot deel heeft gekozen voor private oplossingen.”

Reageer op dit artikel