nieuws

Minder inbraken en branden

Schade

Minder inbraken en branden

De daling van het aantal inbraken en branden in Nederland zet door. Waar verzekeraars in 2013 gemiddeld nog circa 3.500 inbraakclaims per maand registreerden, daalde dat in 2014 naar 2.900. Het aantal brandschades daalt ook: van 315 per dag in 2013 tot 274 claims vorig jaar.

De daling blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken en de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars opnieuw uitbrengt in de Week van de Veiligheid. Het Verbond maakt hiervoor een analyse van inbraak- en brandclaims die verzekeraars hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem. Het Algemeen Nederlands Inbraakpeil – het aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens – daalde in 2014 naar 3,6 (was 4,4 in 2013), het Algemeen Nederlands Brandpeil daalde van 15,3 naar 13,3. De totale schadelast loopt in de vele honderden miljoenen euro’s.

Brandclaims 
Ook het aantal brandclaims is gedaald. Vorig jaar waren iets meer dan 100.000 huishoudens de dupe van een kleine of grote brand in hun woning, wat neerkomt op brandschade in één op de 76 woningen. Waar de Kerst voor de meeste inbraakclaims zorgt, stuwt de jaarwisseling het aantal brandclaims omhoog: door (illegaal) vuurwerk en vandalisme verdriedubbelt het aantal geclaimde schades.

Politiekeurmerk 
In de risicomonitoren is dit jaar voor het eerst gekeken naar het effect van het Politiekeurmerk Veilig Wonen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), waarover zo’n 10 procent van de huishoudens beschikt. Uit die analyse blijkt dat bij woningen met een certificaat het risico op inbraak met zeker 30% daalt. Omdat het certificaat naast goede verlichting en inbraakwerende sloten op deuren en ramen ook een brandmelder verplicht stelt, is het effect bij brand eveneens groot: bij woningen met een keurmerk ligt het brandrisico 36% lager.

Tevreden
Het Verbond is tevreden met de dalende trends, maar blijft hameren op goede handhaving, preventie en bewustwording. “Ook vorig jaar klopten bijna 35.000 klanten aan omdat ze slachtoffer waren van een inbraak en iets meer dan 100.000 verzekerden hebben brand gehad. Dat zijn impactvolle gebeurtenissen en we willen die aantallen verder verminderen”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Reageer op dit artikel