nieuws

Convenant om brandonderzoek te verbeteren

Schade

Convenant om brandonderzoek te verbeteren

Het convenant ‘Samenwerking bij brandonderzoek in Nederland’ opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en Brandweer Nederland, moet leiden tot betere werkafspraken en daarmee beter brandonderzoek. 

Tot nu toe ontbreken duidelijke afspraken over de aanwezigheid en de bevoegdheden van brandonderzoekers, bijvoorbeeld bij forensisch politieonderzoek. Ook ontbreken eenduidige richtlijnen over het verzamelen, uitwisselen en bundelen van onderzoeksgegevens en privacygevoelige gegevens. Het uitgangspunt van het convenant is dat elke partij zijn eigen bevoegdheden behoudt. Wel worden de bevoegdheden duidelijker.

Beter inspelen
Op grond van het samenwerkingsconvenant kunnen de verschillende partijen beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals slimmer en efficienter gebruik en aanschaf van apparatuur en middelen. Ook het opzetten van een vakinhoudelijke database voor onder meer het brandgedrag van materialen is een van de mogelijkheden. Met de totstandkoming van dit convenant gaan de partijen gezamenlijk de werkafspraken nader invullen. Minister van der Steur nam het convenant in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de genoemde organisaties.

Veiligheid
Bij verzekeraars staat veiligheid hoog op de agenda. “Verzekeraars hebben een enorme expertise op het gebied van risicobeheersing, kunnen preventieve eisen stellen en als sparring partner meedenken over veiligheidsissues”, aldus Verbondsdirecteur Leo De Boer. “De afgelopen tijd hebben wij een heel aantal Safety Deals gesloten. Dit convenant is een welkome toevoeging!”

Reageer op dit artikel