nieuws

Aantal wanbetalers zorgverzekering licht gestegen

Schade

Aantal wanbetalers zorgverzekering licht gestegen

Het aantal wanbetalers van een zorgverzekering is afgelopen jaar licht gestegen. Het aantal nam met ruim 11.000 toe tot 327.334 personen. Dit blijkt uit de VWS Verzekerdenmonitor 2015 die minister Edith Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de begeleidende  Kamerbrief stelt de minister dat de relatief lagere stijging van het aantal wanbetalers het gevolg is van een hogere uitstroom. “Initiatieven van zorgverzekeraars en gemeenten, zoals in Amsterdam (uitstroom met betalingsregeling) zorgen voor een hogere uitstroom. Ik vind het positief dat ook andere gemeenten samen met zorgverzekeraars kijken of vergelijkbare afspraken mogelijk zijn”, aldus Schippers. Het aantal wanbetalers is met 327.334 circa 2,5% van de ruim 13,4 mln verzekerden boven de 18 jaar. Het aantal onverzekerden bedraagt 29.454 en het aantal gemoedsbezwaarden 12.504.

Jongeren
Uit de Verzekerdenmonitor blijkt dat er nog steeds sprake is van een relatief hoog aantal wanbetalers in de leeftijdscategorie van jongeren (18-25 jaar) en jongvolwassenen (25-30 jaar). Deze aantallen zijn percentueel bijna twee keer zoveel als het gemiddelde ten opzichte van de hele bevolking. Wel constateert de monitor dat er sinds 2011 een lichte daling merkbaar is van het aantal wanbetalers in de leeftijd 18-20 jaar. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de voorlichting aan de groep die 18 jaar wordt.

 

Reageer op dit artikel