nieuws

Zorgverzekeraars volledig risicodragend

Schade

Zorgverzekeraars volledig risicodragend

Vanaf 1 januari 2016 wordt de risicodragendheid van zorgverzekeraars in de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergroot. Dat schrijft minister Edith Schippers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Per 2017 moeten zorgverzekeraars, zoals afgesproken in het regeerakkoord, volledig risicodragend werken.

Dit betekent dat de zorgverzekeraars niet langer achteraf geld herverdelen als zij meer of minder hebben moeten uitgeven aan bepaalde groepen verzekerden. “Dat zorgverzekeraars individueel dit risico gaan dragen, maakt dat zij zich extra inspannen om de zorgkosten te beheersen. De risicodragendheid van verzekeraars is daarmee een onmisbaar onderdeel van de Zvw”, stelt de minister.

Opgevoerd
In 2015 voeren de verzekeraars de Zorgverzekeringswet al voor een groot deel risicodragend uit. Dit is nog niet volledig het geval bij de wijkverpleging, geneeskundige- en langdurige Geestelijke Gezondheidszorg en de oncolytica. In 2016 worden stappen gezet om de risicodragendheid van verzekeraars voor deze zorgvormen op te voeren. Een beperkt aantal van de 25 verzekeraars zal nog achteraf gecompenseerd of afgeroomd worden. Daarnaast geldt er een éénjarige uitzondering voor alle zorgverzekeraars voor bepaalde nieuwe, dure geneesmiddelen, die na het jaar automatisch vervalt.

Prikkels
Deze stappen in risicodragendheid zijn mogelijk door de forse verbetering in de modellen die vooraf kunnen voorspellen welke zorgkosten bepaalde groepen verzekerden zullen maken. Hierover heeft de minister de Tweede Kamer al voor de zomer geïnformeerd. Daarmee heeft de minister invulling gegeven aan haar brief ‘Kwaliteit loont’, waarin zij eerder dit jaar aankondigde dat zij de compensatie voor chronisch zieken aan zorgverzekeraars zou verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat zorgverzekeraars zich extra gaan inzetten voor doelmatige zorg van hoogwaardige kwaliteit voor chronisch zieken en mensen die veel gebruik maken van zorg en minder prikkels hebben om zich vooral op jonge en gezonde verzekerden te richten.

Reageer op dit artikel