nieuws

ZN lanceert dialoogplatform

Schade

ZN lanceert dialoogplatform

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het dialoogplatform Zorgdialoog.nu gelanceerd. Op dit platform kunnen verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar in gesprek over ieders rol in het zorgstelsel en de dilemma’s die ze tegenkomen.

Via advertenties in dagbladen en (vak)tijdschriften worden mensen uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog. Centraal thema: Zorg gaat (helaas) ook over geld. De eerste advertentie verschijnt vandaag 8 september en heeft als kopregel: In de ideale wereld hebben zorg en geld niets met elkaar te maken. De praktijk is echter weerbarstiger en ontstaan op het snijvlak van ‘zorg’ en ‘geld’ lastige dilemma’s. “Alleen wanneer we met elkaar het gesprek aangaan over deze dilemma’s en alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden”, aldus de brancheorganisatie. In de vervolgadvertenties worden vier deelthema’s gepresenteerd als basis voor de dialoog.

Beperkt
1 januari 2016 is het tien jaar geleden dat de Zorgverzekeringswet en daarmee het huidige zorgstelsel ingevoerd werd. “Het zorgstelsel borgt dat iedereen jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk toegang heeft tot de zorg. We zijn ook steeds beter in staat om de zorgkosten in de hand te houden. Tegelijkertijd is er echter veel onvrede en onbegrip. Kennis over rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen ontbreekt vaak. Het maatschappelijk draagvlak voor het stelsel is daarmee beperkt en er is onvoldoende vertrouwen tussen partijen”, constateert ZN. “Zorgverzekeraars maken zich daar zorgen over, omdat onbegrip en wantrouwen het goed functioneren van het stelsel in de weg staan en voor onnodige spanningen zorgen.” Het platform moet het gesprek op gang brengen.

Niet vrijblijvend
Als het aan de zorgverzekeraars ligt is het platform niet vrijblijvend. Het is niet alleen gericht op het vergroten van het wederzijds begrip. Zorgverzekeraars staan ook open voor suggesties voor concrete verbeteringen in de manier waarop zij zelf hun rol vervullen. “Wij monitoren wat er uit de dialoog komt en rapporteren daarover binnen het bestuurd van ZN. Daar wordt gekeken wat we met de suggesties kunnen en dat koppelen we uiteraard weer terug”, aldus ZN-woordvoerder Loek Caubo. “Aan de kant van de zorgaanbieders ligt bijvoorbeeld een verzoek om de administratieve lasten te verlichten. Suggesties op dat vlak zullen wij serieus bestuderen.” Eerder dit jaar presenteerde de zorgverzekeraars al het actieplan Kern-gezond, vooral bedoeld om het imago op te poetsen. Erno Kleijnenberg (ONVZ) gaf in een interview met Zorgvisie al aan dit plan wat hem betreft een compromis is.

Duidelijker
Zorg en Zekerheid is één van de deelnemende verzekeraars. “Het gezamenlijke actieplan Kern-gezond bevat al concrete verbeteringen die we willen doorvoeren. Het moet voor de verzekerde duidelijker, prettiger en transparanter worden. Wij zijn ook in gesprek met de zorgaanbieders. Wij zijn niet op deze wereld om de macht te grijpen, wij willen vooral het gesprek aangaan. Iedereen kan deelnemen aan de dialoog. Ons management gaat ook actief de dialoog aan op het platform. Daarnaast hebben onze ledenraad uitgenodigd deel te nemen aan deze dialoog. Via onze website en via ons intranet laten wij eveneens zien dat we deelnemen aan Zorgdialoog.nu”, aldus woordvoerder Majo van der Meijden. Andere deelnemende verzekeraars zijn: ASR, CZ, Eno, De Friesland, Menzis, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis.

 

Reageer op dit artikel