nieuws

UWV: markt aov in rustiger vaarwater

Schade

UWV: markt aov in rustiger vaarwater

De verzekeringsmarkt voor arbeidsongeschiktheid komt in rustiger vaarwater. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV vandaag in het FD. Reden is dat het prijsverschil tussen private verzekeraars en het UWV vanaf 2017 aanzienlijk kleiner wordt door een ingreep van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Volgens het UWV zal het marktaandeel van private verzekeraars waaronder Achmea en Nationale Nederlanden (NN) in 2017 stabiliseren rond de 42%, nadat ze de afgelopen jaren veel terrein hebben verloren. Hun aandeel daalde van 51% naar 43% van de totale loonsom van werkgevers. Het particulier verzekerde deel bedraagt in 2015 nog € 84 mld, tegenover € 97 mld in 2013.

Inkopen
Toezichthouder DNB meldde al eerder dit jaar dat de verzekeringssector collectief al € 1,6 mld verloren heeft op deze nichemarkt. Private verzekeraars kochten marktaandeel in door te gaan stunten met lage premies. De schadeposten bleken echter navenant. Partijen, waaronder het Actuarieel Genootschap en het Verbond van Verzekeraars, hebben die verliezen deels toegeschreven aan een ongelijk speelveld. Doordat marktpartijen ook kapitaalreserves voor toekomstige uitkeringslasten moeten opbouwen en het UWV dat tot nu niet hoefde, kon die publieke aanbieder een veel lagere risicopremie bieden. Daarmee werd het beoogde doel van scherpere onderlinge concurrentie gemist.

Gelijk
Partijen krijgen daarin nu gelijk van de minister, die in mei besloot dat de premiekloof tussen beide kleiner moet worden. Vanaf 2017 moet het UWV ook het schadeverleden van nieuwe klanten vanaf het begin doorberekenen in de premie, in plaats van een geleidelijke verhoging pas na enkele jaren door te voeren.

Goed nieuws
Volgens  UWV is dat goed nieuws voor de marktwerking. “De maatregel voorkomt opportunistisch gedrag van werkgevers die puur overstappen om op korte termijn wat te besparen. Ook wordt de markt zo overzichtelijker”, aldus Jan Maarten van Sonsbeek, hoofd premiestelling bij  UWV. Het Verbond schetst eveneens een beeld van rustiger vaarwater. “Wij hebben de maatregelen van Asscher toegejuicht”, zegt een woordvoerder. Verzekeraars zijn verder veel actiever bezig met schadelastbeperking, bijvoorbeeld door actiever met klanten te werken aan verzuimpreventie en met het laten herkeuren van personeel dat mogelijk weer aan de slag kan.

Korte duur
Volgens Acture, een private uitvoerder van de ziektewet, zal de rust van korte duur zijn. Het bedrijf verwacht dat vanaf 2017 veel publiek verzekerde werkgevers weer massaal zullen overlopen naar een private verzekeraar aangezien dat vanaf 2017 ‘gratis’ mag, waar tot nu forse koopsommen betaald moesten worden voor de lopende schadedossiers. Die mening wordt gedeeld door Mercer. Die spreken van een nieuw ongelijk speelveld, maar ditmaal tussen werkgevers onderling.

Reageer op dit artikel