nieuws

Rutte: vaker overstappen naar andere zorgverzekeraar is beter

Schade

Rutte: vaker overstappen naar andere zorgverzekeraar is beter

“Het zou goed zijn als meer mensen regelmatig zouden overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat is geen doel op zich, maar het feit dat het zo weinig gebeurt, zegt wel iets over het woud aan polissen dat er is.” Dit zij minister-president Mark Rutte tijdens de relatiedag van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Rutte is ook van mening dat het zorgstelsel transparanter kan en dat het inzicht in de kwaliteit van zorg beter kan. Hij verzette zich tegen het beeld dat de zorg afgebroken zou worden. “Over de zorg bestaat altijd discussie, dat was in het oude stelsel ook zo. Een verandering leidt hoe dan ook altijd tot discussie. Toch deel ik de zorgen die ik mensen hoor uiten over het huidige stelsel niet altijd. We breken de zorg niet af, maar het is wel belangrijk de hoeveelheid geld die we er aan uitgeven in de hand te houden. We hebben ook geld nodig voor andere zaken zoals onderwijs en sociale zekerheid. De zorg mag niet het koekoeksjong worden dat die andere zaken uit het nest duwt.”

Trots
Terugkijkend op tien jaar Zorgverzekeringswet kunnen we volgens Rutte van een succes spreken. “We hebben een zorgstelsel om trots op te zijn.” Hij trok de vergelijking met de situatie in het oude zorgstelsel, voor 2006. De overheid bepaalde toen bijna alles, er was geen competitie en een laag kostenbewustzijn, er waren lange wachttijden en er was een tweedeling tussen ziekenfondspatiënten en particuliere patiënten. Een kostengroei van tien procent was geen uitzondering. “Nu is er wel concurrentie, de kostengroei is onder controle, de premies rijzen niet meer de pan uit en mensen met een laag inkomen betalen hieraan nu zelfs per saldo minder dan in de tijd van het ziekenfonds.”

Reageer op dit artikel