nieuws

Prijsvoordeel collectieve zorgpolis neemt af

Schade

Prijsvoordeel collectieve zorgpolis neemt af

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert toezichthouder NZa in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.

De NZa gaat onderzoeken wat de meerwaarde nog is van collectieve zorgverzekeringen. “We zien bijvoorbeeld dat een aantal zorgverzekeraars geen collectiviteitskorting meer biedt. In plaats daarvan bieden zij een lagere basispremie voor al hun verzekerden. De zorgverzekeraars willen hiermee het aanbod transparanter maken en iedereen een scherpe premie aanbieden. Dit roept de vraag op of het niet mogelijk is om over de hele breedte een beter aanbod aan polissen te krijgen als de collectiviteitskorting wordt losgelaten”, aldus de toezichthouder. Verder blijkt uit de Marketscan dat consumenten meer informatie over de prijs en voorwaarden van de zorg en over de taken van zorgverzekeraars willen hebben. De NZA vindt de grote variatie aan polissen positief, maar constateert tegelijkertijd dat het te moeilijk wordt om zorgpolissen met elkaar te vergelijken. De NZa onderzoekt of dit brede aanbod aan polissen negatief is voor specifieke doelgroepen. Positief is ook dat verzekeraars veel minder acceptatievoorwaarden hanteren voor aanvullende verzekeringen.

Marktaandelen
NZa constateert verder dat de marktaandelen van de kleinere verzekeraars toenemen. Tegelijk ziet men ook dat het moeilijk is om als nieuwe zorgverzekeraar toe te treden. “We zien geen aanwijzingen dat er onvoldoende concurrentie is. Wel blijft NZa de concentratie in de markt kritisch volgen.”

Onwenselijk
Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt een toeslag gevraagd op de aanvullende verzekering als de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar is afgesloten. De NZa vindt dit onwenselijk, omdat het verzekerden kan belemmeren om over te stappen. De toezichthouder start verder een onderzoek naar collectieve verzekeringen om de voor- en nadelen voor consumenten in kaart te brengen.

Geschenken
Bij het sluiten van een zorgverzekering worden soms kortingen gegeven, maar ook geschenken. Omdat die geschenken niet voor alle doelgroepen aantrekkelijk zijn, kunnen dit soort giften leiden tot doelgroepselectie. Als voorbeeld noemt de NZa een spelcomputer. “Hoewel het geven van geschenken niet altijd verboden is, vinden we het wel onwenselijk.

Reageer op dit artikel