nieuws

Nieuwe WGA-propositie VSZ

Schade

Nieuwe WGA-propositie VSZ

Dat verzekeraars een jaar extra de tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden op de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex, betekent niet dat de bestaande contracten ook een jaar langer doorlopen. Met dit in het achterhoofd introduceert VSZ Assuradeuren een nieuwe WGA-propositie voor het intermediair.

Vrijwel alle contracten die het eigenrisicodragerschap voor de WGA regelen lopen eind 2015 af. “Iedereen heeft zich destijds gefocust op 1 januari 2016. In loonsom uitgedrukt komt er ongeveer € 80 mld aan expirerende contracten vrij. Dat is een gigantische commerciële kans voor adviseurs”, stelt Gaston Merckelbagh, algemeen directeur van VSZ Assuradeuren.

Oplossing
Op 30 september introduceert VSZ een oplossing als aanvulling op bestaande WGA-verzekeringen. De oplossing is interessant voor bedrijven die meer dan 50 werknemers in dienst hebben en met een loonsom van € 2 mln of hoger.

Vijf stappen
Volgens VSZ kunnen bedrijven in vijf stappen eigenrisicodrager voor de WGA worden. De eerste stap is per 1 januari 2016 eigenrisicodrager worden of blijven voor WGA-vast en de Ziektewet. Vervolgens geven bedrijven een machtiging af aan Acture (private uitvoerder ziektewet) om namens hen als werkgever op treden bij ziektebegeleiding, re-integratie en betaling en administratie van alle uitkeringen. Bij een loonsom van € 7,5 mln of meer bepaalt het bedrijf zelf of voor het eigenrisicodragen Ziektewet een verzekering nodig of wenselijk is. Voor het eigenrisicodragen WGA-vast sluiten bedrijven een verzekering af voor 25%, 50% of 75% van het risico, afhankelijk van de draagkracht van het bedrijf. “Doordat wij straks een jaar ervaring hebben, kunnen we voor aanvullend eigenrisicodragen WGA-flex per 1 januari 2017 een passende aanbieding doen”, zegt Merckelbagh.

Resultaat
Volgens Merkelbagh is het resultaat van de oplossing dat er weer een financiële prikkel is voor werkgevers. “Doordat ze zelf een deel van het risico dragen, is er een ook een financiële prikkel”, stelt Merckelbagh. Volgens hem is het ook een voordeel dat er geen overdracht van het volledige financiële risico is. “Bij een conventionele verzekeraar laat de werkgever de schade achter bij de verzekeraar zonder verantwoordelijk te zijn voor re-integratie inspanningen. De uitkering en schadelastbeheersing bevindt zich in één hand. Er is sprake van financieel evenwicht en er is sprake van een betere verhouding in de cashflow. Dit omdat men 100% eigenrisicodrager is en een deel naar draagkracht wordt verzekerd”, zegt Merckelbagh.

Analyse
Voordat bedrijven zich kunnen verzekeren voor het eigenrisicodragen, worden ze wel onder de loep gelegd. “Uiteraard kijken wij naar het werknemerbestand en de mate van verzuim en welke maatregelen het bedrijf neemt om verzuim tegen te gaan.” VSZ gebruikt voor die analyse een eigen actuarieel model. Risicodrager is Lloyd’s. “Ik verwacht wel dat we over een week of zes ook een Nederlandse verzekeraar kunnen noemen. Je ziet weinig innovatieve kracht bij verzekeraars. Ze gaan er nu pas over nadenken en houden voornamelijk vast aan het conventionele model”, aldus Merckelbagh.

Reageer op dit artikel