nieuws

Lichte stijging zorgpremie

Schade

Lichte stijging zorgpremie

Door de gematigde groei van de zorguitgaven blijft de premieontwikkeling beheerst. De zorgpremie stijgt volgens de raming van het Ministerie van VWS in 2016 met ongeveer € 7 per maand. Het eigen risico wordt niet verhoogd, maar wordt wel geïndexeerd en komt uit op € 385.

De premie komt in 2016 ongeveer even hoog uit als de premie in 2011. Wel stelt het ministerie dat voor die premie meer en betere zorg beschikbaar is. De daadwerkelijke premie wordt in november door de zorgverzekeraars bekend gemaakt.

Zorgkosten
Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg. Het ministerie stelt dat door succesvol beleid om de kosten te beheersen  de groei van de zorgkosten sinds 2012 is gematigd. De beheersing van de groei schrijft het ministerie toe aan het succesvolle geneesmiddelenbeleid, de hervorming van de langdurige zorg, de verschillende akkoorden binnen de zorgsector en scherpere inkoop van verzekeraars. De zorgkosten in Nederland groeien komend jaar naar verwachting met 3,6% van € 65,5 tot € 67,8 mld. Tussen 2006 en 2012 groeiden de zorgkosten met meer dan 6% per jaar.

Preventie
In 2016 willen Schippers en Van Rijn dat mensen verbeteringen in de zorg echt gaan merken. Dat de zorg aansluit op hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat zij begrijpelijke informatie over kwaliteit makkelijk kunnen vinden. Dat keuzes met in plaats van voor patiënten worden gemaakt. Dat ze zich gehoord voelen als ze een klacht hebben over de zorg. Dat verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers zich gezien weten. Dat e-health vanzelfsprekend is. Dat mensen makkelijk kunnen overstappen van de ene naar de andere zorgverzekeraar. En dat preventie meer aandacht krijgt: van nazorg naar voorzorg.

Reageer op dit artikel