nieuws

Jasper de Wijn: ‘Al het verzuim boven de 2% is onnodig’

Schade

Jasper de Wijn: ‘Al het verzuim boven de 2% is onnodig’

Oprichter van Arbodienst Synthra, Jasper de Wijn, heeft het doel het verzuim in heel Nederland terug te brengen naar 2%. Om zijn doel te bereiken wil De Wijn samenwerken met inkomensadviseurs en maakt hij gebruik van een eigen softwaresysteem. “Ik wilde een manier vinden om vat te krijgen op de gedragsfacetten die bij verzuim komen kijken”, zegt De Wijn tegen am:web.

Verzuim van 2% is wel erg laag. Waar heb je dat percentage op gebaseerd?
Ik las een aantal jaar geleden een rapport van TNO Arbeid waarin werd geconcludeerd dat het biologische verzuim op 2% ligt in Nederland en daar hebben wij ons percentage op gebaseerd. Daar zijn alle medische ziektes zoals burn-outs en de griepjes in meegerekend. Dat betekent dus dat bij alles boven de 2% een gedragscomponent zit en die is beïnvloedbaar. Alles boven dat percentage is dus helemaal niet nodig.

Waar gaat het dan mis volgens jou?
Toen ik me ging verdiepen in de regels en wetten bij ziekteverzuim, ontdekte ik dat er in Nederland iets geks aan de hand is. Een werknemer bepaalt namelijk zelf of hij ziek is, vandaar de term ‘ziek melden’. De vraag moet niet zijn of iemand ziek is, maar of iemand arbeidsongeschikt is. Dit is vaak een onderwerp waar de werkgever zijn handen niet aan durft te branden vanwege privacywetgeving. Daarnaast moet het gesprek over verzuim weer terug naar alleen de werknemer en werkgever. Dat zijn eigenlijk de enige twee partijen bij dit gesprek betrokken moeten zijn. De bedrijfsartsen moeten bijvoorbeeld eigenlijk geen prominente rol spelen in het proces. Ze moeten enkel en alleen medisch advies geven. Ook de P&O-afdeling bemoeit zich vaak met langdurige dossiers, terwijl P&O arbeidskundig geen meerwaarde heeft. Vaak worden er zelfs arbeidsdeskundigen bij gehaald. Toch is de enige echte arbeidskundige de werkgever. Alleen hij kent zijn werknemer het best. Het blijft altijd aan de werkgever om beslissingen te maken over het dossier en dat gebeurt te weinig. Vaak gaan arbodiensten ook in de beïnvloedingssfeer van de werkgever en werknemer zitten, dat willen wij echt niet. De werkgever maakt de beslissing en wij geven enkel advies, en overhandigen de juiste informatie.

Hoe denk je dit percentage met jouw systeem te halen?
Ik heb een systeem ontwikkeld waarbij werknemers vóór zij zich ziek melden maximaal 60 vragen moeten beantwoorden. Je bent als werkgever gebonden aan privacywetgeving. Je mag dus nooit vragen aan je werknemer wat hem of haar precies mankeert. Wel mag je vragen aan de werknemer wat hij denkt nog wel te kunnen doen. Een andere belangrijke vraag die werknemers moeten beantwoorden, is hoe lang zij denken arbeidsongeschikt te zijn. Dat is interessante informatie voor de werkgever want die weet nu zonder medische informatie van de werknemer de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid. Met deze informatie kan hij met de werknemer om de tafel om de casus op te lossen. In de wet staat namelijk ook dat je als werkgever van je werknemer mag verlangen dat hij informatie aanlevert zodat hij het recht op loon behoudt.

Moeten mensen die echt heel ziek zijn deze 60 vragen ook doorlopen?
Ja, maar er zijn wel twee nuances. Ten eerste kunnen bedrijven kiezen tussen twee opties. Ze kunnen ervoor kiezen dat werknemers de vragenlijst altijd moeten invullen. Ook wanneer er sprake is van slechts één dag verzuim. Of ze kunnen kiezen voor de optie dat de werknemer de vragenlijst pas doorloopt wanneer hij langer dan zes dagen ziek is. Een tweede nuance is dat wanneer je de griep hebt niet per se alle zestig vragen hoeft te beantwoorden. Dat is alleen bij een complex geval van arbeidsongeschiktheid. Als iemand echter met spoed naar het ziekenhuis moet dan kan de vragenlijst natuurlijk niet ingevuld worden. Dat doe je dan pas wanneer je in de gelegenheid bent om dat te doen.

Mensen kunnen met jouw systeem nog steeds liegen. Hebben die zestig vragen dan wel zin?
Natuurlijk kunnen mensen nog steeds liegen. De vragenlijst wordt echter afgesloten met de vraag of de antwoorden naar volledige waarheid zijn ingevuld en dat werkt enorm remmend. Het gaat namelijk je personeelsdossier in en als er vervolgens facebookfoto’s van jou verschijnen dat je aan het verhuizen bent of carnaval aan het vieren bent dan staat dat zwart op wit.

Zitten jullie echt op 2% verzuim?
Ja in totaal zitten we dat. Het duurt maximaal 3 jaar voordat een bedrijf op 2% verzuim zit, naar gelang de omvang van het bedrijf. We hebben ontdekt dat werknemer prima in staat is om te vertellen wat er nodig is om weer aan de slag te gaan. De werkgever heeft het soms nog lastig. Ze ervaren het als lastig om met werknemers om de tafel te gaan over verzuim. Het is echt een cultuuromslag. Ze durven vaak niet te zeggen dat de werknemer toch echt wel in staat is om te werken.

Hoe past de adviesbranche in dit verhaal?
Ik heb door de jaren heen de tussenpersoon zien veranderen. Die is niet langer een klassieke verzekeringsboer en is meer een risico-adviseur geworden. Deze adviseurs spelen steeds meer een adviserende rol. Niet alleen voor verzekeringsproducten, maar bijvoorbeeld ook welke arbodiensten een bedrijf het beste kan inhuren. Wij zitten meer dan 25% onder het gemiddelde markttarief dus adviseurs zouden eventueel provisie kunnen vragen boven op het tarief dat wij aanbieden. De complete factuur sturen wij dan door naar de klant en daar staan dan transparant de kosten van zowel de adviseur als van Synthra op. We bieden een ontzorgpakket aan vooral kleinere bedrijven die geen P&O-afdeling hebben. Wij nemen dan het gehele proces over. De beslissingen moeten echter nog steeds gemaakt worden door de werkgever. Daarnaast hebben we ook een eigenregiepakket voor grotere bedrijven. Daarbij kunnen klanten een deel van de regie in eigen handen houden en wij hebben daar meer een adviserende rol. Bij het ontzorgpakket worden de beslissingen nog steeds gemaakt door de werkgever.

Reageer op dit artikel