nieuws

Zomerserie (22): negen vragen aan Pollo

Schade

Zomerserie (22): negen vragen aan Pollo

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden, maar Albert van der Poll van Van der Poll Financiële Diensten, beter bekend als Pollo, beantwoordde er gewoon negen.

1.Wat doe jij in de zomer? Wordt er dan nog wel gewerkt?
“Wij zijn elke zomer twee weken afwezig, we sluiten ons dan ook bewust af voor nieuws en social media, dan zijn we alleen voor calamiteiten bereikbaar. Dat heeft wel tot gevolg dat er bij terugkeer meestal ruim voldoende werkzaamheden liggen te wachten, ondanks onze goede waarneming. Ook is de zomer een tijd voor een terugblik op het eerste half jaar: wat is er van de gemaakte plannen terecht gekomen? Moet er bijgestuurd? Wat zijn de ontwikkelingen?”

2.Welke noodzakelijke Wft-diploma’s heb je al gehaald?
“Ik heb schade en hypotheken binnen, ik twijfel nog of ik de moeite zal doen om inkomen te halen. Ik werk bijna alleen voor de modale particuliere klant, ik heb daarom al weinig met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te maken, en al helemaal niet met zakelijke verzekeringen, daarom lijkt het in eerste instantie niet zo zinvol om dit onderdeel in stand te houden. Aan de andere kant: er zijn nogal wat signalen dat de generalistische adviseur in de breedte voor de particulier –zoals ik dat ben- geen al te zonnig toekomstbeeld heeft. Mogelijk is het in de toekomst dan toch van belang, bij wijzigingen in bedrijfsactiviteiten. Dan is het handiger om alle diploma’s zoveel mogelijk in stand te houden. Ik vraag me daarnaast wel af of vermogen niet teveel ondergesneeuwd raakt als onderdeel van hypothecair krediet, misschien doe ik die nog apart uit persoonlijke interesse.”

3.Wat zou je na de zomer niet meer willen doen?
“Ik zou me minder druk willen maken over zaken die ik niet kan veranderen: het hele PE circus, de AFM bijdrage, de soms nog steeds teveel commercieel gedreven advisering, de negatieve houding die ik ervaar bij politiek, consumentenorganisaties, het geharrewar met verschillende belangenorganisaties. Ik zou willen dat ik dat meer kon negeren. Dat zal wel een vrome wens blijven, ik zit nou één keer zo in elkaar dat het glas al gauw half leeg is in plaats van halfvol, en dat ik me daar dan ook nog eens druk om maak.”

4.Wat is je boodschap aan Merel van Vroonhoven?
“Afgezien van het dringende advies een paar makkelijke schoenen te kopen? Trekt u zich niet teveel aan van de commentaren op AMweb. De meeste leden van ons online koffiehoekje zijn oprechte betrokken vakmensen die het af en toe helemaal beu zijn te worden gezien als een soort semi-criminele profiteurs, dan willen de emoties wel eens de overhand krijgen en het debat verlagen tot een te persoonlijk gerichte aanval.”

5.Wat is je boodschap aan Jeroen Dijsselbloem?
“Geachte heer Dijsselbloem, ongeacht uw ongetwijfeld goede bedoelingen lijkt het vakbekwaamheidsbouwwerk er toe te leiden dat ouderen gedesillusioneerd afhaken, en jongeren de opleiding voor ons mooie vak niet meer kiezen. Vooral het intermediair komt hierdoor in de knel. Dat gaat er toe leiden dat de gewone consument meer en meer raakt aangewezen op rechtstreekse aanbieders en het aanschaffen van producten via internet. Erger nog, aangewezen is op eigen initiatief om de geldzaken goed te regelen. U weet toch best dat consumenten dat niet doen? Als u nou eens ophoudt met uw zinloze incassopogingen bij die Grieken, kunt u dan niet eens met de organisaties in overleg om per 2017 een mooi nieuw PE systeem te hebben, wat concreet vakbekwaamheid borgt, zonder dat grote groepen die werkzaam zijn in de financiële branche bij voortduring worden bedreigd met verlies van baan of sluiting van hun bedrijf?”

6.Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan morgen meteen veranderen aan de verzekeringsbranche?
“Ik zou per Noord-Koreaans decreet de verzekeraars opdragen collectief de oude woekerpolissen per direct om te zetten naar nieuwe producten met de premies en kostenloading van 2015, en alle consumenten een adviescheque te verstrekken waarmee zij voor een beperkt bedrag een financiële scan/APK kunnen vragen bij een adviseur van hun keuze. Met daaraan gekoppeld de eigen verantwoordelijkheid voor de consument dat geen APK ook inhoudt: later niet meer klagen. De adviseurs moeten dan (ik ben nu toch Kim Jong Il) naar rato van hun omvang de werkzaamheden voor dit gereduceerd tarief uitvoeren. De consument heeft dan een product met normale kosten, is op de hoogte van de actuele situatie, en kan al dan niet actie ondernemen en advies vragen na zijn APK. Dan komt er een eind aan de veenbrand van de woekerpolis/provisiediscussie en kan er een frisse start worden gemaakt in de levenmarkt.”

7. Welk boek ga je lezen?
“Ik lees altijd heel veel tegelijk en door elkaar. Ik kan wel beweren dat ik in de zomer met veel genoegen Toergenjev herlees of James Joyce, maar daar trapt niemand in. Daarom twee leestips: Rolf Dobelli, De kunst van het heldere denken, over veelgemaakte denkfouten, en Leonard Mlodinow De dronkemanswandeling over toeval. Beide erg leuk om te lezen, en handig in de adviespraktijk. Korte stukken, prima te doen op een zomeravond.”

8. Van welke industrie/welk bedrijf zou de verzekeringsbranche wat kunnen leren?
“Mijn moeder was wijkverpleegster, voor de wijkzusters is het nooit een issue geweest om de klant centraal te zetten, zij hebben zich nooit afgevraagd hoe zij de klant maximaal konden uitnutten, en of deze of gene wel een rendabele patiënt was. Voor de handen aan het bed in de zorg is oprecht klantbelang vanzelfsprekend. Daar mogen wij wat meer een voorbeeld aan nemen, wij zijn de “handjes” in de financiële zorg. En net als onze branche heeft de zorg de patiënt centraal te stellen ondanks overregulering, incidenten die leiden tot nog weer meer regels, overmatig toezicht, weinig budget voor de echte werkzaamheden, bemoeienissen van commerciële grote verzekeraars. Ik zie daar nogal wat overeenkomsten.”

9. Welke innovatie gaat de branche (binnen jouw werkgebied) echt veranderen?
“Ik geloof vrij beperkt in technologische vernieuwing: de techniek verandert veel meer en sneller dan de menselijke geest. Voor mij zou een echte innovatie zijn dat het voor elke consument vanzelfsprekend wordt om een financieel adviseur te hebben, die op pro actieve basis regelmatig alle financiële zaken tegen het licht houdt. Met een innovatief klantsysteem moet dat soort signalering op een betaalbare manier zo zijn in te richten dat een adviseur een rendabele adviespraktijk kan voeren bij een voor de consument betaalbaar kostenplaatje.”

De vorige Zomergasten staan hier.

Reageer op dit artikel