nieuws

VSZ: ‘Bedrijfsleven heeft inkomensadviseur meer dan ooit nodig’

Schade

VSZ: ‘Bedrijfsleven heeft inkomensadviseur meer dan ooit nodig’

Het Nederlandse bedrijfsleven zal de komende tijd zijn inkomensadviseur meer dan ooit nodig hebben. Dat stelden Gaston Merckelbagh, algemeen directeur bij VSZ Assuradeuren, en Leo Bil, directeur van de private uitvoerder sociale zekerheid Acture, tijdens een door VSZ georganiseerde workshop, afgelopen vrijdag. “Het Nederlandse bedrijfsleven is niet goed voorbereid op 2017 wanneer de wetgeving rondom de Ziektewet en WGA zal veranderen”, zegt Merckelbagh.

VSZ trekt deze week door het land om inkomensadviseurs te informeren over de veranderende wetgeving en de advieskansen die zij hebben. Ongeveer 170 adviseurs hebben zich aangemeld voor de in totaal vier workshops. Volgens Merckelbagh en Bil is het broodnodig dat adviseurs in actie komen en hun klanten voorbereiden op de aanstaande veranderingen. Vooral nu op 1 januari 2017 het WGA eigenrisicodragerschap wordt uitgebreid met het risico voor flexmedewerkers. Bedrijven kunnen daarmee meer grip krijgen op hun schadelast voor de WGA-flex. Nu kunnen bedrijven alleen nog eigenrisicodrager zijn over vaste medewerkers.

UWV
Sinds 2007 kunnen bedrijven ervoor kiezen om voor de WGA eigenrisicodrager te zijn. Ze stappen dan uit het publieke bestel en zijn in plaats van bij het UWV via een particuliere maatschappij verzekerd. Het UWV biedt momenteel lage premies, maar Bil waarschuwt werkgevers om zich daar niet door te laten leiden. Bil: “Het UWV probeert de mogelijke uitstroom van bedrijven per 2017 te remmen, maar die lagere premie kan per 2016 duurkoop blijken. Werkgevers betalen in dat geval het eerste jaar wel de minimale premie, maar kunnen vervolgens wel weer drie jaar vastzitten aan het UWV.  Terugstappen naar het publieke bestel kost de werkgever in dat geval geld omdat hij door de systematiek die het UWV hanteert in de premie aangeslagen wordt voor de WGA uit het verleden.” Hij wijst erop dat werkgevers die nu nog in het publieke bestel zitten, juist voordeel hebben wanneer zij eigenrisicodrager worden voor de WGA. De lopende uitkeringen blijven immers bij het UWV.

Re-integratie van werknemers
Bil en Merckelbagh vinden het belangrijk dat een werkgever betrokken blijft bij de re-integratie van werknemers. In het publieke bestel hebben werkgevers daar weinig invloed op. Hoewel verzekeraars steeds meer initiatieven ontplooien met betrekking tot re-integratie, ziet Bil bij private uitvoering waarbij de werkgever betrokken blijft een aanzienlijk hoger percentage van werknemers die sneller re-integreren. “Bij het UWV hebben werkgevers geen recht om zich te bemoeien met de re-integratie en begeleiding van hun zieke werknemers. Binnen de private markt is dit anders en hebben werkgevers veel meer rechten”, zegt Bil.

Eigenrisicodrager
Door de veranderingen in de wetgeving zal een groot aantal grote en middelgrote bedrijven er voor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en WGA. Juist deze bedrijven hebben volgens Merckelbagh en Bil goed advies nodig van hun inkomensadviseur. “Het is dus goed als adviseurs zelf initiatief nemen in het begeleiden van hun klanten en het bieden van oplossingen”, zegt Merckelbagh.

Propositie
VSZ en Acture ontwikkelden samen een nieuwe WGA-propositie die op dit moment door een aantal verzekeraars onderzocht wordt. Daarin komen risicomanagement en uitvoering sociale zekerheid, waaronder verzuimbegeleiding en uitbetaling van de uitkering, én het verzekeren van WGA-vast en WGA-flex (12-jaars), samen. Werkgevers nemen bij deze propositie een deel van het risico zelf en kunnen kiezen voor een eigen risico van 25%, 50% of 75%. Bil: “Het is een uitkomst voor bedrijven die niet het volledige eigen risico op zich kunnen nemen en die wel betrokken willen blijven bij de begeleiding en re-integratie van hun (ex-)werknemers.” Merckelbagh vult aan: “Vrijwel alle contracten die het eigenrisicodragerschap voor de WGA regelen lopen eind 2015 af. Iedereen heeft zich destijds immers gefocust op 1 januari 2016. In loonsom uitgedrukt komt er circa €80 mld aan expirerende contracten vrij. Dat is een gigantische commerciële kans voor adviseurs.”

Reageer op dit artikel