nieuws

Consumentenbond: Premieverschillen tot op huisnummertoevoeging

Schade

Consumentenbond: Premieverschillen tot op huisnummertoevoeging

De Consumentenbond wil graag het fijne weten van de premies voor inboedel- en autoverzekeringen die volgens de bond zelfs tot op huisnummertoevoeging verschillend kunnen zijn. Het beleid van verzekeraars is volgens de Consumentenbond ‘erg ondoorzichtig’. Volgens het Verbond van Verzekeraars kunnen verzekeraars hun risicomodellen niet delen.

Voor de Consumentengids deed de consumentenorganisatie een onderzoek onder 31 inboedelverzekeraars. Daarvan hanteren 17 een postcodebeleid, maar of een postcode tot een risicogebied behoort, verschilt per verzekeraar. Uit een steekproef die de bond in Utrecht deed, bleek dat de duurste premie vier keer zo hoog was als de goedkoopste. “ASR spant de kroon bij de verschillen binnen de stad”, schrijft de Consumentenbond. “De laagste allrisk-jaarpremie van deze verzekeraar voor een postcode nabij landgoed Amelisweerd (€134) verschilt maar liefst 154% met de inboedelpremie voor hetzelfde rijtjeshuis in Overvecht (€340).”

Autoverzekeringen
Op autogebied gaat Reaal volgens de Consumentenbond ‘nog een stap verder’. Bij die verzekeraar kan de premie van verzekerden met een huisnummertoevoeging fors schelen met bewoners die op hetzelfde huisnummer zonder toevoeging wonen. “Zo betaalt de bewoner van 83A in postcodegebied 2593 (Den Haag, red.) jaarlijks €105 meer voor dezelfde WA-autoverzekering dan de bewoner van 83”, schrijft de belangenorganisatie. Een enkele keer is het ook andersom, maar gelijk zijn de premies nooit. Een woordvoerder van Reaal laat weten: “Een analyse van onze klantgegevens, tot op postcode- en huisnummerniveau, is van invloed op de premie.”

Verbond
De Consumentenbond vindt dat antwoord te onduidelijk en schrijft dat de premieverschillen een raadsel blijven. Het Verbond zag zich genoodzaakt te reageren op het artikel: “Bij inboedelverzekeringen en motorrijtuigenverzekeringen wordt altijd met meerdere factoren rekening gehouden zoals de regio/woonplaats, leeftijd, schadefrequentie, gezinssamenstelling, bouwaard en de waarde van de inboedel of autotype. Dat leidt vanzelfsprekend tot uiteenlopende premies zoals de Consumentenbond laat zien. Het is onjuist dat een enkele factor, zoals een huisnummer of postcode bepalend zou zijn voor de premie. Omdat verzekeraars hierin concurreren kunnen zij hun risicomodellen niet met elkaar delen en ook niet met het Verbond van Verzekeraars. Tot slot wordt de premie ook in belangrijke mate bepaald door de voorwaarden die per verzekeraar en polis kunnen verschillen.” Het Verbond geeft ook aan dat de consument precies weet wat hij betaalt voor welke verzekering ‘en schadeverzekeringen zijn vrij opzegbaar als hij een beter aanbod ziet’.

Reageer op dit artikel