nieuws

‘Nederlandse bedrijven weinig risicobewust’

Schade

‘Nederlandse bedrijven weinig risicobewust’

Nederlandse bedrijven weten minder dan hun buitenlandse collega’s welke risico’s hun bedrijfsvoering bedreigen. Zij bereiden zich minder goed voor op bedreigingen die internationaal de norm zijn, blijkt uit de Global Risk Management Survey van Aon.

Er zitten opvallende verschillen tussen de top 10 risico’s van Nederlandse bedrijven en die met de rest van de wereld. “Opvallend is dat cyberrisico’s niet in de top 10 staan (plaats 12), terwijl dit risico internationaal voor het eerst een top 10 notering kent (plek 9)”, schrijft Aon. “Ook het risico op bedrijfsonderbreking (plek 18 in Nederland versus 7 internationaal) en schade aan een van de eigendommen (plek 24 versus 10) worden in Nederland lager ingeschat dan internationaal het geval is.” Nederlandse bedrijven zijn wel goed voorbereid op disruptieve bedrijfsmodellen.

Een blijk van het te lage risicobewustzijn wordt gegeven door het gebrek aan risicomanagementbeleid. Aon constateert dat bij 28% van de bedrijven in Nederland er niet zo’n beleid is geformuleerd door de Raad van Bestuur. Internationaal is dit slechts 16%. Bovendien heeft bijna de helft van de Nederlandse organisaties (49%) geen formele risicomanagementfunctie, terwijl wereldwijd 71% van de organisaties dat wel heeft.

Financieel
Volgens Aon wordt het risicomanagement in Nederland te veel vanuit een financieel perspectief benaderd. Dat blijkt uit het feit dat ruim de helft de risicoverantwoordelijkheden op het bordje van de CFO heeft gelegd. In slechts 13% van de gevallen ligt die taak bij de CEO. “Incidenten hebben onmiskenbaar een financiële impact op organisaties, maar de schade gaat veel verder dan dat”, zegt Alex van den Doel, managing director bij Aon Global Risk Consulting. “Risico’s als reputatieschade of onderbreking van de toeleveringsketen kunnen de continuïteit van de bedrijfsvoering serieus bedreigen. Risicomanagement is daarmee een onderwerp dat de aandacht vraagt van het hoogste niveau in de organisatie.”

Van den Doel adviseert bedrijven om zich goed voor te bereiden op incidenten. “Denk in scenario’s en doe een stresstest. De volgende stap is het treffen van maatregelen voor de scenario’s die de grootste impact hebben op de strategische doelstellingen van de organisatie.”

Reageer op dit artikel