nieuws

Verbond ziet in toekomstvisie veel kans voor schademarkt

Schade

Verbond ziet in toekomstvisie veel kans voor schademarkt

Als schadeverzekeraars innovaties niet als een bedreiging, maar een kans gaan zien, liggen er volgens het Verbond genoeg mogelijkheden voor de schadebranche. Om de verzekeraars de ruimte te geven voor innovatie, gaat het Verbond pleiten voor ‘regelvrije zones’.

De brancheorganisatie presenteert woensdag een positieve toekomstvisie op de schademarkt, genaamd ‘No risk, no glory’. Het Verbond schrijft: “De voortrazende technologie, de veranderende solidariteit, de consument die het heft steeds meer in eigen hand neemt en de overheid die zich terugtrekt als vangnet, zijn grote trends die de kern van de schadebranche raken. Het is voor de sector de uitdaging om al die veranderingen niet als bedreigingen te zien, maar als te verzilveren kansen. De schadebranche kan zijn maatschappelijke rol pakken door met verzekeringsoplossingen te komen voor nieuwe risico’s.”

Nieuwe risico’s
Het Verbond schetst een aantal dossiers waar de schadebranche zijn kansen kan grijpen om de markt te vergroten. Dat zit hem onder meer in cyberverzekeringen. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ligt er op dat gebied al een miljardenmarkt, terwijl er in Nederland slechts een paar producten op de markt zijn. Daarnaast wijst het Verbond op identiteitsdiefstal als een ‘steeds aansprekender risico’.

Nieuwe technologieën als zelfrijdende auto’s, drones en online deelinitiatieven doen enerzijds de vraag naar traditionele verzekeringen dalen, maar zorgen anderzijds voor nieuwe risico’s en dus een vraag naar innovatieve verzekeringen. Het Verbond schrijft: “Als we straks allemaal in een zelfrijdende auto rijden, is de kans op een ongeluk wellicht kleiner, maar als er bij een update een bug in de software zit, gaat het wel meteen op grote schaal fout. En waar klimaatverandering nu vooral nog leidt tot flinke overlast (ondergelopen straten, droogte in landbouw), betekent een opwarmend klimaat in de toekomst grote onveiligheid als gevolg van overstromingen en uitbraken van (nieuwe) dierziekten. Verzekeraars kunnen met hun data en kennis een bijdrage leveren om de gevolgen van de opwarming van de aarde te verminderen en risico’s af te dekken.” Daarbij is het wel belangrijk dat verzekeraars de beschikking hebben over goede, maar ook goed beveiligde, data.

Regelvrije zones
Om schadeverzekeraars te steunen wil het Verbond gaan regelen dat er zogenaamde regelvrije zones komen voor innovatieve concepten, omdat steeds talrijkere en complexere regelgeving de innovatie afremt. Daarnaast gaat het Verbond zelf innovatie aanjagen via het dinsdagavond door minister Henk Kamp geopende Insurancelab en door het inzetten op opleidingen voor verzekeringsmedewerkers van de toekomst.

Reageer op dit artikel