nieuws

Verbond: ‘Stijging toezichtkosten voor schadeverzekeraars is absurd’

Schade

Verbond: ‘Stijging toezichtkosten voor schadeverzekeraars is absurd’

Het Verbond van Verzekeraars is niet blij met de drastische verhoging van de toezichtkosten. Uit cijfers van het ministerie van Financiën en de AFM blijkt dat schadeverzekeraars tot vierenhalf keer zoveel moeten betalen voor de toezichthouders dan in 2014. “Dit zijn onredelijke percentages die niet uit te leggen zijn aan een branche die krimpt”, zegt Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond.

Hoewel er in de kostenraming wel rekening is gehouden met kleine verzekeraars, zien zij de toezichtkosten toch stijgen met 127%. “Wij zijn geschrokken van de cijfers die nu naar buiten zijn gekomen. Voor de schadeverzekeraars is het een abrupte stijging. Het Verbond is van mening dat het kostenniveau mee moet bewegen met de markt. De verzekeringsmarkt krimpt dus waarom moet er meer betaald worden?” vraagt Buis.

Ministerie houdt voet bij stuk
Eerdere pogingen van het Verbond om het ministerie te overtuigen om de kostenstijging geleidelijk in te voeren, zijn niet gelukt. “Het ministerie heeft aangegeven niks meer aan de kosten te willen wijzigen. Wij vragen ons af nu de bijdrage van de regering van ruim € 20 mln is komen weg te vallen of het ministerie wel in staat is kritisch naar de kostenraming te kijken. Als je zelf mee betaalt, ben je kritischer”, aldus Buis. Het Verbond zoekt uit of er nog wat aan de hoge kosten gedaan kan worden en hoopt dat er in de Tweede Kamer vragen zullen worden gesteld.

Geen uitstel mogelijk
Volgens het ministerie van Financiën wordt de stijging van de kosten voor de schadeverzekeraars veroorzaakt door de wetswijzigingen die per 1 januari 2015 in werking zijn getreden. “Door de inwerkingtreding per 1 januari gelden deze wijzigingen al in 2015 en is uitstel daarvan daarom niet meer mogelijk”, zegt Monique Matze, woordvoerder van het ministerie van Financiën. Zo is er per 1 januari dus geen overheidsbijdrage meer en vallen schade- en zorgverzekeraars niet langer in dezelfde categorie voor het vaststellen van de toezichtkosten. Schadeverzekeraars moeten nu met minder deelnemers dezelfde toezichtkosten betalen als voorheen. Minister Dijsselbloem schrijft in een toelichting van de wetswijzigingen dat de kostenstijging te verdedigen is. “De categorie ‘Verzekeraars: schade’, bestaat uit minder personen zodat de tarieven stijgen. De tarieven komen daarmee wel meer in lijn met de intensiteit van het toezicht op de schadeverzekeraars”, schrijft Dijsselbloem.

Markt krimpt maar kosten niet
Het ministerie stelt verder dat ondanks de krimp van de markt, het niet betekent dat de kosten mee krimpen. Wel heeft het kabinet rekening proberen te houden met kleine partijen. “De heffingen stijgen daardoor voor kleine partijen minder dan voor grote partijen. Een verdere tegemoetkoming van kleine partijen zou een te zware belasting opleveren voor de grotere partijen”, aldus Matze.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries heeft inmiddels via Twitter aangegeven dat er een schriftelijk overleg komt over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015.

Reageer op dit artikel