nieuws

Steeds vaker eigen risico bij woonverzekeringen

Schade

Steeds vaker eigen risico bij woonverzekeringen

Het aantal inboedelverzekeringen waarbij gekozen kan worden voor ‘geen eigen risico’ neemt af. Vorig jaar was dat nog mogelijk bij 8 van de 10 polissen, nu nog bij 7 van de 10 polissen. Het standaard eigen risico is fors toegenomen naar bijna € 66 (€ 43). Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van MoneyView naar woonverzekeringen.

Niet alleen het eigen risico is gestegen, MoneyView constateert dat ook de premies zijn gestegen. Opstalverzekeringen zijn gemiddeld 4% duurder geworden. De gemiddelde premie van inboedelverzekeringen steeg met 1,4%. Verzekeraars reageren hiermee op de toenemende schadefrequentie, zonder deze extra lasten volledig in de premie te verwerken.

Vijf sterren
De vijf sterren voor prijs van inboedelverzekeringen zijn voor InShared (Inboedelverzekering), Klaverblad (Inboedelverzekering Budget) en De Nederlanden van Nu (Inboedelverzekering). De vijf sterren voor voorwaarden zijn voor Delta Lloyd (Inboedelverzekering Compleet), Ohra (Inboedelverzekering Allrisk) en SNS Bank (Inboedelverzekering). Voor deze productrating Inboedelverzekeringen heeft MoneyView 55 producten doorgerekend en 60 producten op voorwaarden met elkaar vergeleken, op basis van 101 kenmerken. Voor het doorrekenen maakt MoneyView gebruik van het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio.

Opstal
Voor de opstalverzekeringen zijn ook 55 producten doorgerekend en 59 vergeleken op basis van 86 kenmerken. Hier gaan de vijf sterren voor prijs naar Aon Direct (Woonhuisverzekering), Kroodle (CasaKroodle) en De Nederlanden van Nu (Opstalverzekering). Voor voorwaarden gaan de vijf sterren naar Huis in Eén Verzekeringen (Opstalverzekering), Nationale-Nederlanden (Woonhuisverzekering Maatwerk All-in) en SNS Bank (Woonhuisverzekering).

Reageer op dit artikel