nieuws

‘Menselijk kapitaal is de belangrijkste factor van bedrijfscontinuïteit’

Schade

‘Menselijk kapitaal is de belangrijkste factor van bedrijfscontinuïteit’

Mocht provisie op schadeverzekeringen ooit verdwijnen, zal de adviseur nog meer zijn best moeten doen om de waarde van zijn advies te bewijzen. Het oppikken van risicomanagement, waarbij niet alleen naar de verzekerbare risico’s wordt gekeken, maar ook naar menselijk kapitaal, zou daar een oplossing voor kunnen zijn. Erik van de Crommenacker schreef samen met Peter Dona en Siebrand van der Ploeg een boek met handvatten voor de adviseur die risicomanagement op wil pakken.

‘Verzekeren kan altijd nog’, is de titel van het boek en voor Van de Crommenacker, in het dagelijks leven Manager Groot Zakelijk bij NN (het boek schrijft hij op persoonlijke titel), is dat ook de essentie van het verhaal. “Je moet vanuit de doelstelling van de klant denken, dat moet het vertrekpunt zijn. Als je weet wat de klant wil bereiken, kun je nagaan welke risico’s dat proces bedreigen. Door de business van de klant centraal te zetten, krijg je een ander contact met hem.” Verzekeringen zijn dan niet de enige oplossingsrichtingen. Van de Crommenacker: “Adviseurs zijn in het algemeen met name gericht op verzekerbare risico’s. Natuurlijk kun je risico’s verzekeren, maar je kunt ze ook delen, accepteren of het zoeken in preventiemaatregelen.”

Menselijk kapitaal
Daaraan voegen de auteurs een volgens Van de Crommenacker unieke component toe: de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Dat gebied is het specialisme van co-auteur Peter Dona, eigenaar van Dona HR Advies. “Menselijk kapitaal is in mijn visie dé belangrijkste factor van bedrijfscontinuïteit”, zegt Dona. “Maar we zijn niet zo gewend om vanuit risicomanagement en bedrijfscontinuïteit te kijken naar dit onderwerp. In feite begint het al bij vaststellen van de strategische doelen: in welke mate zijn degene die verantwoordelijk zijn voor de strategie zich bewust wat dit voor de werknemer betekent? En in welke mate wordt de strategie met de werknemers vastgesteld? Meestal niet. De werknemer is volgend in plaats van medebepalend.”

Handvatten
In het boek, dat begin juli verschijnt, zijn er naast theoretische gedeeltes ook verhalen uit de praktijk verzameld. Van de Crommenacker: “Bij elk hoofdstuk hebben we een of twee adviseurs, experts of ondernemers gevraagd om iets over het onderwerp van het hoofdstuk te vertellen. Bijvoorbeeld assurantiemakelaars van Aon en Van Lanschot of business continuity managers van Ahold en ABN Amro.” Het boek moet als een ruggensteuntje dienen voor adviseurs: “We merken dat veel van hen het lastig vinden om invulling te geven aan risicoadvies. Het boek geeft handvatten over hoe je het in zou kunnen vullen, vanuit de gedachte dat de langetermijndoelstellingen van een organisatie het vertrekpunt zijn. Verzekeren van risico’s is dan één van de opties, maar zeker niet de enige.”

Reageer op dit artikel