nieuws

Aankoop portefeuille met onderdekking, claim van vijf ton dreigt

Schade

Aankoop portefeuille met onderdekking, claim van vijf ton dreigt

Een tussenpersoon die een portefeuille overneemt moet de nieuwe posten checken op onderdekking. Dat zegt de rechtbank Limburg in een recente uitspraak. “De opvolgend assurantietussenpersoon mag er niet zonder meer op vertrouwen dat zijn voorganger de overgedragen portefeuille correct heeft beheerd.” De koper in kwestie hangt een claim van bijna vijf ton boven het hoofd.

Het gaat in de zaak om een sport- en fitnesscentrum dat in 2011 is uitgebrand. De verzekeringen liepen via Amev, nu ASR. Het sportcentrum wisselde eind 2008 van tussenpersoon. Bij het opmaken van de schade is ernstige onderverzekering gebleken. De totale schade: € 483.765,55.

Niets opgevraagd
Het sportcentrum spant een zaak aan tegen de oude én de nieuwe tussenpersoon en ook nog tegen ASR. Volgens de klant hebben beide tussenpersonen zich er nooit van vergewist of de bedoelde verzekeringen wel voldoende dekking boden, hebben ze nooit informatie opgevraagd om dat te kunnen beoordelen en hebben ze nooit gewezen op het risico van onderverzekering. De klant erkent dat er jaarlijks besprekingen plaatsvonden, maar de tussenpersonen lieten zich volgens hem leiden door wat hij ze vertelde; eigen initiatieven ontbraken.

Fouten
De rechter oordeelt dat ASR vrijuit gaat. “Assurantietussenpersonen behoren de belangen van de verzekeringnemers te behartigen en fouten van de assurantietussenpersonen worden toegerekend aan de verzekeringnemer en/of de assurantietussenpersoon en niet aan de verzekeraar.”

Zorgplicht
Volgens de rechter moet een tussenpersoon zich er periodiek van vergewissen of de dekking nog in orde is. “Van een tussenpersoon mag daarbij een actieve houding worden verwacht. Hij moet niet alleen reageren naar aanleiding van informatie die hem wordt verstrekt, maar hij zal ook eigener beweging moeten ageren.” De zorgplicht brengt bovendien mee, zegt de rechtbank, dat bij de overdracht van een portefeuille de nieuwe tussenpersoon moet onderzoeken of er sprake is van onderverzekering. “De opvolgend assurantietussenpersoon mag er niet zonder meer op vertrouwen dat zijn voorganger de overgedragen portefeuille correct heeft beheerd.”

Beroepsfouten
De rechtbank oordeelt vervolgens dat de oude tussenpersoon vrijuit gaat omdat het schadevoorval zich heeft voorgedaan twee jaar en acht maanden nadat de portefeuille werd overgedragen. De nieuwe tussenpersoon voert aan dat er al onderverzekering bestond toen hij de posten overnam. Hij wil niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beroepsfouten van zijn voorganger en vindt niet dat hij onderzoek had moeten verrichten naar de juistheid van de bestaande gegevens. Ook vindt hij dat het een taak van de klant is om een inschatting te maken van de waarde van de goederen die hij wenst te verzekeren en of hij de dekking voldoende acht.

Zelfstandig beeld
De rechter zegt dat een opvolgend tussenpersoon zich zelfstandig een beeld moet vormen van de overgenomen portefeuille. Hij kan de klant niet de schuld geven. Hij had de klant bijvoorbeeld moeten wijzen op het belang van een (her)taxatie. De tussenpersoon voert aan dat de klant nooit melding heeft gemaakt van wijzigingen aan de verzekerde objecten. En uit de jaarstukken bleek geen aanleiding om daaraan te twijfelen. Volgens de gegevens in die jaarstukken was de waarde van de zaken zelfs minder dan de helft van de verzekerde som die in de polis voor die zaken was opgenomen.

Meer bewijs
De rechter vindt dat meer bewijs nodig is om er achter te komen of de tussenpersoon tekort is geschoten. De klant moet met extra bewijs komen om aan te tonen dat de tussenpersoon zich er nooit van heeft vergewist of de bedoelde verzekeringen wel voldoende dekking boden voor de verzekerde belangen en dat de tussenpersoon geen informatie heeft opgevraagd om dat te kunnen beoordelen. De zaak komt eind juni weer op de rol.

Reageer op dit artikel