nieuws

Schadeclaim van ruim € 4,5 mln voor twee verzekeraars

Schade

Schadeclaim van ruim € 4,5 mln voor twee verzekeraars

Een producent van diepvriesaardappelproducten heeft een schadeclaim van ruim € 4,5 mln ingediend bij de twee partijen waar hij zijn property all risk verzekering heeft gesloten. XL Insurance wordt voor 40% aansprakelijk gesteld en de andere gedaagde (naam onbekend) voor 60%. Aon was de bemiddelende partij.

Partijen twisten primair over de vraag of sprake is van ‘sudden and accidental direct material damage’ door de hevige uitstoot van koolstof uit de PSA (Pressure Swing Adsorption), een generator. Eiser moet bewijzen dat hiervan sprake is. Ook zijn ze het niet eens over een tweetal geformuleerde uitsluitingen op de polis. Getuigenverklaringen en een onderzoek door TNO leiden er toe dat de rechtbank voorshands bewezen acht dat de op 29 april 2011 geconstateerde vervuiling het gevolg is van hevige uitstoot van koolstof uit de PSA op of omstreeks 26 april 2011.

Indien geen tegenbewijs wordt geleverd door gedaagde en XL Insurance zullen de vorderingen worden toegewezen. De rechtbank geeft gedaagde en XL Insurance de kans om tegenbewijs te leveren, dit kan door getuigenverklaringen of door het overleggen van andere bewijsstukken. Dit moeten partijen uiterlijk binnen vier weken na dit vonnis van de rechtbank schriftelijk kenbaar maken. Zo niet, dan zullen partijen de ingediende schadeclaim van ruim € 4,5 mln moeten betalen.

 

Reageer op dit artikel