nieuws

Hienfeld wint Aon Claims Award

Schade

Hienfeld wint Aon Claims Award

Verzekeringskantoor Hienfeld is de winnaar van de ‘Aon Claims Award 2014’. De schadebehandeling van Hienfeld werd door de ongeveer 100 schadebehandelaars van Aon als beste beoordeeld op onder andere de onderdelen professionaliteit, algemene kennis en klantgerichtheid. De prijs werd dinsdag door Rob de Bruin, Managing Director Claims bij Aon Risk Solutions overhandigd.

Het verzekeringskantoor bleef Zurich, de winnaar van vorig jaar en 2011, met een fractie voor. De ‘Aanmoedigingsprijs’ werd dit jaar gewonnen door RSA, dat niet in voldoende branches actief is om voor de ‘Aon Claims Award’ in aanmerking te komen, maar op hun specifieke werkgebied wel de afgelopen jaren de maximale score heeft behaald. Aon reikt de prijs jaarlijks uit en wil hiermee de klanttevredenheid verhogen en de kwaliteit van de schadeafwikkeling verbeteren. “Dat doen we door middel van een periodieke monitoring van de schadeafwikkeling in verzekeraarshuizen, een jaarlijkse terugkoppeling van de uitkomsten aan de betrokken verzekeraars en door de resultaten van onze permanente inventarisaties mee te nemen in de advisering aan de klant,” aldus De Bruin.

Uit de inventarisatie onder Aon’s schadebehandelaars kan volgens De Bruin onder meer de conclusie worden getrokken dat de aandacht in verzekeraarshuizen is toegenomen. “De totaalscore is verbeterd, zij het niet spectaculair. Dat neemt niet weg dat er nog steeds verzekeraars zijn bij wie de schadebehandeling in onze optiek nog wat onderbelicht is en bij wie de bezetting van de schadeafdeling aan de krappe kant is. Dat aantal neemt gelukkig wel af. De meeste schades worden goed afgehandeld. Verbeteringen zijn vooral te halen uit de behandeling van de meer lastige dossiers, waarbij in onze ogen schadebehandelaars bij makelaars en verzekeraars soms de neiging hebben zich met hun standpunten in te graven. Het is wenselijk dat zij bij dergelijke schades eerder contact met elkaar opnemen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.”

Reageer op dit artikel