nieuws

Gerard van Olphen: ‘Anbang zet de consolidatie in gang in Nederland’

Schade

Gerard van Olphen: ‘Anbang zet de consolidatie in gang in Nederland’

Donderdagmorgen presenteerde Gerard van Olphen (foto) voor de laatste keer de cijfers van SNS Reaal. De bank en de verzekeraar zijn nu bijna gesplitst en presenteren voor de laatste keer samen hun cijfers. SNS bank deed het aardig, de verzekeraar Vivat een stuk minder. En hoe zit het nu met de Chinezen die Vivat kopen? Tijd voor een paar vragen aan bestuursvoorzitter Van Olphen.

In de Nederlandse verzekeringswereld kennen we elkaar allemaal heel goed. Nu komt er met Anbang, die Vivat overneemt, een Chinese eigenaar van een Nederlandse verzekeraar bij. Gaat dat de markt flink opschudden? Of blijft alles hetzelfde?

Van Olphen: “Ik denk dat het een wezenlijke verandering is. Kijk, we weten dat er op de Nederlandse markt geconsolideerd moet worden. We hebben gewoon te veel verzekeraars terwijl de markt krimpt. Dat heeft DNB ook al eens aangegeven in een rapport van eind 2014. En de constatering is dat we als Nederlandse verzekeraars niet bij machte zijn om dit te doen. En nu komt er dus gewoon een Chinese partij die dat wel gaat doen en die daar ook brood in ziet. Anbang zet die consolidatie in gang in Nederland. In het volle bewustzijn dat het een volle markt is en dat ze moeten investeren om het kapitaal te versterken van Vivat. Maar dit is stap één en zij gaan ook door voor stap twee.”

Reaal en Zwitserleven zijn ook wel erg toe aan weer wat helderheid. Het leek de laatste tijd alsof ze meer met zichzelf en hun eigen toekomst bezig waren dan met klanten of de buitenwereld.

“Dat is een juiste observatie. Na de nationalisatie, de splitsing en de verkoop is er veel onrust geweest, en je vraagt met name bij pensioenen en leven aan klanten om zich voor een lange periode aan je te binden. En als je toekomst dan niet helder is wordt dat moeilijk. Met Anbang is die helderheid er nu. We hebben daarom die splitsing van de groep zo snel gedaan. Je wilt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Voor medewerkers én de klanten. Ondertussen gebeurt er wel wat. Reaal heeft een nieuwe propositie en recent kwam Zwitserleven met haar ORV.”

Bij de presentatie van de cijfers ging ook weer alle aandacht naar de bank. Doet u dat als verzekeringsman geen pijn?

“Nee hoor, je ziet dat in het hele maatschappelijke debat de focus heel nadrukkelijk op de banken ligt en niet op de verzekeraars, die echt veel minder zichtbaar zijn. Ik vind dat niet echt jammer. Het risico is alleen dat er een sentiment ontstaat dat wat goed is voor banken ook goed is voor verzekeraars. Terwijl ze wel een heel ander business model hebben.”

Vivat leed in 2014 een fors netto verlies van 605 miljoen. Vooral omdat er een voorziening van 690 miljoen moest worden genomen. Wat gaat er toch allemaal mis bij deze verzekeraar?

“Je moet het opknippen in een aantal zaken. In het leven en pensioenbedrijf spelen een aantal zaken. De solvabiliteit van de verzekeraar staat onder druk en we hebben dus voorzichtig moeten beleggen om de risico’s te beperken. Dat scheelt in de rente-inkomsten. En het tweede fenomeen is dat we onze voorzieningen voor toekomstige uitkeringen bij pensioenen en levensverzekeringen fors hebben moeten verhogen. Dat zie je bij andere verzekeraars ook wel, maar dat zie je bij hen nog niet zo in de cijfers, omdat zij uit de verre historie nog niet gerealiseerde beleggingswinsten hebben waarmee ze de tekorten compenseren. In de aanloop naar de nationalisatie zijn al die niet gerealiseerde winsten bij ons wel gebruikt om nationalisatie te voorkomen. Wat dus uiteindelijk niet gelukt is. Maar het vet op de botten wat andere verzekeraars nog wel hebben is bij Vivat dus minder. Bij ons doet het meteen pijn als we de tekorten moeten aanvullen.

“En het andere aspect zit aan de schadekant. Daar moeten we constateren dat onze kosten in het schadebedrijf relatief hoog zijn. En we hebben de risico’s in de portefeuille niet adequaat geprijsd. Dat heeft geresulteerd in een verlies. In de naaste toekomst moet dat door een betere pricing en risico-acceptatie verbeteren. Dat doe je niet van de ene op de andere dag.”

Ik krijg daarbij ook het idee dat het intermediair jullie niet meer zo ziet zitten.

“Ik zou het zo niet formuleren. Maar wat je wel ziet bij het intermediair en zeker bij het schadebedrijf, is dat Reaal in 2012 een nieuw schadepakket heeft geïntroduceerd met redelijk ruimhartige dekkingen. Daar hebben veel intermediairs van gezegd dat het te ver ging. Vervolgens is het pakket wel geïntroduceerd. En hebben we in de tweede helft van 2013 de prijzen en voorwaarden toch weer moeten aanpassen. Daarmee werd het intermediair in korte tijd twee keer geconfronteerd met nieuwe producten, voorwaarden en prijsverhogingen. Dat is niet iets waar het intermediair op zit te wachten. Zij willen een consistente en betrouwbare leverancier. We moeten daar voorzichtiger mee zijn, maar we kunnen die hoge risico’s ook niet dragen. Dus we moesten wel wat doen.”

U bent nu samen met de nieuwe eigenaar van Vivat, Anbang, informatiepakketten aan het samenstellen, die moeten nog naar DNB voor goedkeuring van de transactie. Vervolgens mag DNB er nog drie maanden over doen om met een oordeel te komen. Met de Chinese toezichthouder gaat het ongeveer op dezelfde manier. Dan zijn we inmiddels in het derde kwartaal van dit jaar. Denkt u dat het nog voor problemen zal zorgen?

“Dat is de procedure. Voor het geven van een verklaring van geen bezwaar staat 13 weken. We zetten nu nog alle gevraagde informatie op een rijtje. Ik denk dat wij dan nog intensieve discussies met DNB zullen hebben en ook met de Chinese toezichthouder. DNB wil borgen dat de belangen van onze polishouders gezien worden. Ik verwacht daar een heel intensieve dialoog over. Als je je dochter uithuwelijkt wil je ook echt weten dat ze een passende partner krijgt. Als je een verzekeringsbedrijf verkoopt geldt hetzelfde. Daar wordt zorgvuldig naar gekeken. Door ons, het Ministerie van Financiën en DNB. Maar tegelijkertijd acht ik de slagingskans van de transactie behoorlijk groot.”

Dit was wel een heel speciale klus…

“Ja, dit doe je maar eens in je leven. En da’s maar goed ook. Wat normaal vijf tot acht jaar kost, hebben we in 1,5 jaar gedaan. We hebben veel van onze mensen gevraagd. Er zijn periodes geweest dat het evenwicht zoek was tussen het perspectief dat je mensen kunt bieden, en de inspanningen die je vraagt en de beloning die je ze kunt geven. Je vraagt veel commitment van mensen om in korte tijd van losse business units een zelfstandige verzekeraar te maken. Dat zijn heel veel overuren en weekenden overwerken…”

Wat wordt nu uw eigen rol? Want de holding SNS Reaal verdwijnt. Wat gaat u doen?

“Ik zit nu in dezelfde fase waar mijn medewerkers een jaar geleden zaten. Toen eenmaal bekend werd dat het bedrijf gesplitst werd ging iedereen die voor de bank werkte mee met de bank. En wie voor de verzekeraar werkte ging mee met de verzekeraar. Maar werkte je voor alle twee dan was er een proces dat de belangstellingsregistratie heette. Dat hebben mijn medewerkers vorig jaar maart en april doorlopen en nu ben ik aan de beurt.”

Maar alleen de bank blijft toch over? En daar ligt uw hart helemaal niet…

“Er blijft ook een verzekeraar over, die met de kapitaalsinjectie van Anbang een heel gezonde balans en toekomst heeft. En het is een aandeelhouder die in Nederland wil consolideren. De bank wil een onderscheidende challenger worden, die het de andere banken daadwerkelijk moeilijk gaat maken. Daar liggen twee mooie en uitdagende kansen.”

En voor beide uitdagingen heeft u wel interesse?

“Ik zit nog in de fase van de belangstellingsregistratie.”

Reageer op dit artikel