nieuws

D&O: ‘CDFD heeft empathie van een ijskast’

Schade

D&O: ‘CDFD heeft empathie van een ijskast’

Bureau D&O toont zich in zijn nieuwsbrief kritisch over het ministerie van Financiën en het CDFD. De invoering van de PEplus-examens heeft de sector vele jaren terug geworpen waar het gaat om ontwikkeling van vakkennis, schrijft D&O. “Niet de verbetering van de deskundigheid, maar het behalen van het examen staat centraal”.

Op dit moment gaan er, volgens D&O, enorme geldstromen naar opleiders om adviseurs door de PEplus-examens te loodsen. “De toetsing op effectiviteit ontbreekt echter. Is het nu echt zo dat adviseurs die het PEplus-examen behalen beter gaan adviseren? Maar ook is de vraag gerechtvaardigd of met een fractie van het bedrag wat nu aan de PEplus-examens wordt gespendeerd de sector niet betere en effectievere (digitale) leerprogramma’s hadden kunnen ontwikkelen.”

D&O vindt dat het CDFD en het ministerie van Financiën uitmunten door gebrek aan empathie. “Een voorbeeld van een adviseur die getroffen is door een hersenbloeding en nu bezig is met revalidatie. Een revalidatie die zeker zes maanden zal duren.

Op een vraag aan het ministerie of er mogelijkheden zijn voor uitstel van het examen schrijft de directeur voorlichting onder meer het volgende: ‘In de Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid staat dat de einddatum 1 januari 2016 is. Daarop zijn geen uitzonderingen. Ook is er geen vrijstelling opgenomen en er is geen hardheidsclausule. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft vaker verzoeken gekregen om een uitzondering (langdurige ziekte, helaas verkeerde diploma gehaald, verkeerde informatie gekregen van exameninstituut, opleidingsinstituut of werkgever). Deze verzoeken zijn allemaal afgewezen wegens het ontbreken van een dergelijke mogelijkheid’.”

De informatie van het ministerie is onvolledig en illustreert het volstrekte gebrek aan inlevingsvermogen, schrijft D&O. “Inderdaad bevat de wet geen hardheidsclausule. Op zichzelf is dit al ernstig verwijtbaar aan de wetgever, maar ernstiger is het dat het ministerie in haar reactie ‘verzuimt’ aan te geven dat de AFM de bevoegdheid heeft tijdelijk een ontheffing te verlenen van deze opleidingseisen. In evidente en schrijnende gevallen kan en zal de AFM ook van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken”.

Bureau D&O bepleit vanwege alle kritiek de volgende maatregelen:

•Een fatsoenlijke regeling voor schrijnende gevallen
•Een alternatieve en betaalbare methode van vaststelling van deskundigheid. In het verleden hebben binnen de sector schriftelijke examens prima volstaan
•Extra tijd voor die adviseurs die binnen de gestelde periode al één of twee PEplus-examens hebben behaald, maar voor de voor resterende examens extra tijd nodig hebben.

Reageer op dit artikel