nieuws

Verslagstaten te laat: 500 euro boete voor Electrorisk

Schade

Schadeverzekeraar Electrorisk heeft € 500 moeten betalen aan toezichthouder DNB voor het niet tijdig inleveren van de verslagstaten over boekjaar 2013.

Verslagstaten te laat: 500 euro boete voor Electrorisk

Verzekeraars moeten binnen vijf maanden na het aflopen van een boekjaar gewaarmerkte verslagstaten inleveren bij DNB. Dat heeft Electrorisk vorig jaar niet gedaan, zodat in juni een last onder dwangsom is opgelegd van maximaal € 5.000. Uiteindelijk heeft Electrorisk drie weken later alsnog aan zijn verplichtingen voldaan: een week na de begunstigingstermijn van twee weken. De boete is daarom bepaald op 1/10 van de maximale dwangsom.
De portefeuille van Electrorisk is al jaren in run off: de maatschappij rapporteerde voor het laatst in 2007 een (negatieve) premieomzet bij DNB. De administratie is inmiddels ondergebracht bij Aon Captive Services; over 2013 werd voor rekening van Electrorisk nog € 1,5 mln schade geboekt en een nettoresultaat van € 1,7 mln.

 

Reageer op dit artikel