nieuws

Verbond wil werk maken van AOV voor zzp’ers

Schade

Verbond wil werk maken van AOV voor zzp’ers

Het Verbond van Verzekeraars wil de focus leggen op het bereikbaar maken van verzekeringen voor zzp’ers. De brancheorganisatie organiseerde drie dialoogbijeenkomsten over de toegankelijkheid van de AOV voor zelfstandigen en nam zich voor de input te gebruiken voor oplossingen.

Het Verbond nodigde vertegenwoordigers uit de verzekeringsbranche, ambtenarij, politiek, wetenschap en zelfstandigenorganisaties uit om te praten over de situatie. Dat was nodig, blijkt uit de woorden van Verbondsdirecteur Richard Weurding. “De toegankelijkheid van de verzekeringsmarkt voor zelfstandigen staat al enkele jaren hoog op onze agenda. Nog best lastig, want de behoeften van zzp’ers zijn heel verschillend. Daarom horen we graag van alle betrokkenen hoe zij daar tegenaan kijken.”

Keuzevrijheid
Ook Weurdings collega-directeur Harold Herbert schoof aan bij de gesprekken. Hij vertelt dat ongeveer de helft van de zzp’ers geen AOV heeft. “Dat hoeft geen probleem te zijn omdat niet iedereen een verzekering nodig heeft. Ook zijn er vangnetregelingen voor diegenen die – bijvoorbeeld om medische redenen – lastig een verzekering kunnen krijgen. Aan de andere kant horen we ook geluiden dat de AOV duur is. En dat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoefte. Om de breed gewenste keuzevrijheid voor zelfstandigen te kunnen handhaven, is het onze maatschappelijke taak om te zorgen voor een optimaal toegankelijk aanbod dat aansluit bij de wensen van klanten.”

Het Verbond krijgt veel oplossingsrichtingen te horen en zegt daarmee aan de slag te gaan. Maar concrete ideeën borrelen nog niet meteen op tijdens de bijeenkomsten, blijkt als Weurding zijn collega Herbert vraagt wat het Verbond nu gaat doen. Herbert: “Wij zijn verantwoordelijk voor een voor klanten optimaal functionerende markt. Het is dan ook onze taak om de waardevolle input om te zetten in concrete verbetervoorstellen.”

Reageer op dit artikel