nieuws

Schippers: ‘Onderhandeling zorgverzekeraars en huisartsen moet beter’

Schade

Schippers: ‘Onderhandeling zorgverzekeraars en huisartsen moet beter’

Minister Schippers, van Volksgezondheid vindt dat de onderhandelingen tussen huisartsen en zorgverzekeraars beter moeten, maar wil geen standpunt innemen in conflict tussen huisartsen en VGZ. Dat blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Afgelopen maanden raakten een groep huisartsen in conflict met VGZ omdat zij het gevoel hadden dat er niet onderhandeld kan worden met de grote zorgverzekeraars.

Schippers zegt te begrijpen dat huisartsen het gevoel hebben dat er geen direct contact mogelijk is met de zorgverzekeraar. Toch is de minister niet te spreken over dat het conflict in de media wordt uitgevochten. “Ik geef er de voorkeur aan dat verzekeraars en aanbieders meningsverschillen niet via de media oplossen, maar in goed onderling overleg. Gelet op de onrust die uitingen in de media kunnen veroorzaken bij verzekerden en patiënten vind ik dit niet de optimale route”, aldus Schippers.

Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en 8000 individuele huisartsen zijn moeilijk op te zetten. Toch lijkt de minister zich, ondanks meerdere oproepen van Kamerleden, nog steeds geen standpunt in te nemen in de hoog opgelopen discussie. “Het contracteringsproces is een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.” Schippers heeft aangegeven in gesprek te zijn met de huisartsen. Daarnaast wil zij graag dat zowel de zorgverleners als de zorgverzekeraars met elkaar in gesprek gaan zodat de contractering voor 2016 soepeler kan verlopen.

Reageer op dit artikel