nieuws

Verzekeraars hoeven Madoff-schade ABN Amro niet te vergoeden

Schade

Verzekeraars hoeven Madoff-schade ABN Amro niet te vergoeden

Verzekeraars hoeven geen dekking te bieden voor de schade die ABN Amro stelt te hebben geleden als gevolg van effectenfraude opgezet door superfraudeur Bernard Madoff. Dat zegt het gerechtshof Amsterdam in een vandaag gepubliceerde uitspraak. De inzet was een uitkering van € 175 miljoen.

In de zaak eist ABN Amro dat de verzekeraars, onder leiding van AIG, Zurich en XL Insurance, dekking bieden voor geleden schade door effectenfraude. Die dekking volgt volgens de bank uit de Bankers Blanket Bond, Computer Crime and Professional Indemnity Insurance. Deze fraudeverzekering werd in 2008 afgesloten en het maximaal uit te keren bedrag onder de polis was € 175 miljoen.

Waardeloos
Een van de groepsmaatschappijen voor wie het verzekeringsarrangement gold, was Fortis Prime Fund Solutions Bank. Dat sloot in 2006 een kredietovereenkomst van 500 miljoen dollar met een op de Kaaiman eilanden gevestigd beleggingsfonds (Santa Clara). Het beleggingsfonds stelde het geld ter beschikking aan een ander beleggingsfonds (Harley) dat al haar vermogen liet beleggen door de Amerikaanse investeerder Madoff. De aandelen in Harley werden door Santa Clara aan Fortis Prime Fund verpand. In 2008 werd Madoff ontmaskerd als grootste oplichter in de geschiedenis. Er bleek geen effectenportefeuille te zijn opgebouwd en de zekerheden van ABN Amro bleken waardeloos.

Schade
ABN Amro probeerde vervolgens een deel van schade te verhalen onder de Bankers Blanket Bond. De verzekeraars weigerden uitkering. Volgens de verzekeraars moet de polis zo worden gelezen dat er alleen dekking is indien de beslissingen van FPFS Bank (die ertoe hebben geleid dat zij de kredietovereenkomst aanging en het krediet in gedeelten ter beschikking stelde) zijn geschied ‘on the faith of or otherwise acted upon’ het van Madoff afkomstige gefingeerde materiaal. In 2012 kreeg ABN Amro van de rechtbank ongelijk. Hoger beroep mocht ook niet baten, zo bleek vandaag.

Vals materiaal
Het gaat er ook volgens het Hof in het licht van de polisvoorwaarden om, of de beslissingen van FPFS Bank in voldoende nauw verband staan met relevant vals dan wel vervalst materiaal. De beslissingen van FPFS Bank die schade hebben veroorzaakt, moeten direct hun grondslag hebben gevonden in specifiek vals of vervalst schriftelijk materiaal. Het hof is van oordeel dat een dergelijk direct verband niet kan worden vastgesteld. Ook zegt het Hof: “De polis verzekert niet de gevolgen van fraude daaruit bestaande dat door middel van een document (of meerdere documenten) foute of valse informatie is verstrekt en op grond daarvan is gehandeld, maar de polis vereist dat is gehandeld op grond van een specifiek document, dat een reproductie is van een origineel document en dat is nagemaakt om voor het origineel door te gaan.”

ABN Amro bevestigt tegenover RTL Z de verloren rechtszaak. “Wij blijven van mening dat de schade zou moeten vallen onder onze fraudeverzekering”, aldus woordvoerder Jeroen van Maarschalkerweerd. “Daarom overwegen wij momenteel in cassatie te gaan.”

Reageer op dit artikel