nieuws

Samenwerking tussen MoneyView en Infofolio

Schade

MoneyView en Infofolio zijn een samenwerking gestart om de gegevens van beide partijen aan elkaar te kunnen koppelen. Met behulp van gegevens van Infofolio kan MoneyView nauwkeuriger de premies van inboedel- en opstalverzekeringen berekenen.

Samenwerking tussen MoneyView en Infofolio

Infofolio beschikt over het Nationaal Woningen Profiel met gegevens van ongeveer 10.000 woningen die representatief zijn voor heel Nederland. Met behulp van de MoneyView Analyzer knnen deze worden doorgerekend voor alle op de markt beschikbare inboedel- en opstalverzekeringen. Infofolio zal in de samenwerking de gegevens aan de verzekeringsbranche leveren. Schadeverzekeraars kunnen deze gegevens gebruiken voor een betere risicobeheersing, omdat de hoogte van de te vragen verzekeringspremies nauwkeuriger kan worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel