nieuws

Aon hangt miljoenenclaim boven het hoofd door afgebrand schip

Schade

Aon hangt miljoenenclaim boven het hoofd door afgebrand schip

Aon Nederland moet mogelijk miljoenen betalen omdat het mogelijk de zorgplicht heeft geschonden bij het verzekeren van een jacht. Het jacht brandde af, maar verzekeraar Amlin, waar een cascoverzekering werd afgesloten voor het schip, ging niet over tot uitkering omdat er geen geldige classificatie was voor het schip.

De zaak is aangespannen door Aurora Investments Estate. Deze financiële holding kocht in oktober 2009 een zeewaardig jacht, dat niet onder klasse is gebouwd. Aon regelde als assurantiemakelaar een cascoverzekering voor het jacht bij Amlin. In de polis stond vermeld dat het schip geclassificeerd moest zijn. Zonder die classificatie zou het jacht niet verzekerd zijn. Aon wees Aurora niet op deze voorwaarde. Omdat de classificatie bleef, wilde Amlin, nadat het schip in 2013 afbrandde, de schade niet vergoeden.

Volgens Aurora heeft Aon zijn zorgplicht geschonden door Aurora niet te wijzen op de voorwaarde van de geldige classificatie. Aon heeft volgens het bedrijf niet gehandeld als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Aon zegt in zijn verweer dat het vond dat het Aurora niet apart hoefde te wijzen op de voorwaarde. Ook vindt Aon dat er sprake is van eigen schuld van Aurora, omdat de assurantiemakelaar al navraag heeft gedaan naar welk klassebureau het schip had geclassificeerd. Aurora zou volgens Aon ten onrechte hebben gemeld dat het schip is geclassificeerd door Germanischer Lloyd.

Ongebruikelijke voorwaarde
De rechter concludeerde dat van Aon verwacht had mogen worden dat het de verzekerde wijst op een ongebruikelijke voorwaarde. Aon mocht er niet van uitgaan dat Aurora wel zou weten wat de classificatievoorwaarde inhield en geen genoegen nemen met de foutieve informatie die het van Aurora kreeg. De tussenpersoon had moeten aandringen op een kopie van het classificatiecertificaat. Maar de rechter oordeelde ook dat Aurora te lichtvoetig met de vragen van Aon om is gesprongen.

Schuld
De rechtbank komt tot de conclusie dat enerzijds Aon en anderzijds Aurora in de verhouding 2:1 bijgedragen hebben aan de schade. Maar volgens de rechtbank vraagt de ernst van de fouten om een andere verdeling van de schade, die in het nadeel van Aon uitvalt. De rechtbank vindt dat 20% van de eventuele schade voor de rekening van Aurora dient te blijven. Aangezien het bedrijf € 5 mln vordert van Aon, zou de schade voor de tussenpersoon op kunnen lopen tot € 4 mln. Op 4 februari dient het vervolg van de zaak.

Reageer op dit artikel