nieuws

Allianz zet risico’s voor bedrijven op een rij

Schade

Allianz zet risico’s voor bedrijven op een rij

Traditionele industriële risico’s zoals onderbreking van de bedrijfsactiviteiten en de productieketen, natuurrampen en branden blijven de voornaamste risico’s in 2015. Maar Allianz legt in de Allianz Risk Barometer 2015 ook de nadruk op de grote stijgers computercriminaliteit en politieke risico’s.

De onderbreking van activiteiten (46%) blijft het grootste risico voor bedrijven, gevolgd door natuurrampen (30%) en brand en explosie (27%). “De groeiende onderlinge afhankelijkheid van de vele industrieën en processen betekent dat veel bedrijven worden blootgesteld aan een toenemend aantal impactvolle scenario’s. Negatieve effecten kunnen zich snel vermenigvuldigen en één risico kan leiden tot meerdere. Natuurrampen of cyberaanvallen kunnen leiden tot onderbreking van de activiteiten, niet alleen voor één bedrijf, maar voor een gehele sector of kritieke infrastructuur,” zegt Chris Fischer Hirs, CEO van het in industriële risico’s gespecialiseerde Allianz Global Corporate & Specialty SE.

Fischer Hirs stipt het belang van risicomanagement aan: “Risicomanagement moet een reflectie zijn van deze nieuwe realiteit. Het op tijd identificeren van de impact van de correlatie tussen risico’s kan het geleden verlies verzachten of voorkomen. Het is dan ook van essentieel belang om grensoverschrijdende samenwerking binnen bedrijven te creëren om de huidige risico’s aan te pakken.”

Computercriminaliteit
Een van de voornaamste stijgers in de barometer van Allianz is de computercriminaliteit (17%). Deze stijging wordt volgens de verzekeraar onder meer veroorzaakt door budgettaire beperkingen en verzuilde kennis. Jens Krickhahn, expert op het gebied van cyber: “Alhoewel men zich meer bewust wordt van computercriminaliteit onderschatten – volgens 73% van de respondenten – nog veel bedrijven de impact. Budgettaire beperkingen zijn een andere reden waarom bedrijven niet beter zijn voorbereid op het bestrijden van computercriminaliteit. Vroegere verzuilde kennis moet geïntegreerd worden in één grote ‘denktank’ die op een holistische wijze risico’s kan bekijken. De ‘menselijke factor’ mag niet onderschat worden aangezien werknemers de IT veiligheid kunnen schaden, bewust of onbewust.”

Reageer op dit artikel