nieuws

Plan nieuwe zorgpolis sneuvelt in Senaat

Schade

Plan nieuwe zorgpolis sneuvelt in Senaat

Het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben, is voorlopig van de baan. Een meerderheid (38 stemmen tegen, 33 voor) in de Eerste Kamer keerde zich dinsdag tegen het plan waarmee minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de zorgverzekeraars goede zorg goedkoper wil laten inkopen.

Die uitkomst is verrassend, want eerder dit jaar verzekerde Schippers zich van de steun van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Deze partijen gingen akkoord nadat op hun verzoek de bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten met ruim 300 miljoen euro waren verzacht. De combinatie VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP zou in de Eerste Kamer goed moeten zijn voor 38 van de 75 zetels, een nipte meerderheid. Maar door de tegenstemmen van de PvdA’ers Guusje ter Horst, Adrie Duivesteijn en Marijke Linthorst verdween de meerderheid en vielen alle plannen in duigen.

Minister Schippers sprak eerder met de sector af om goede zorg goedkoper te laten inkopen. Schippers maakte die afspraak omdat de zorg 1 miljard euro moet bijdragen om Nederland uit de crisis te halen.

Tegenstanders van de nieuwe polis vinden het een slecht plan omdat mensen niet meer vrij zijn zelf een arts te kiezen. Voorstanders stellen dat er voor wie dat wil juist een goedkopere polisvorm bij komt. Voorwaarde is wel dat consumenten voordat ze een polis kiezen, kunnen zien met welke artsen en ziekenhuizen een verzekeraar een contract heeft. Een polis met vrije artsenkeuze blijft in het plan overigens bestaan, maar die zijn duurder.

Reacties op de uitkomst waren verdeeld:
Zorgverzekeraars Nederland is teleurgesteld. “Nu wordt zorgverzekeraars een belangrijk instrument onthouden om de komende jaren goed te kunnen sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg“.

DSW-topman Chris Oomen is blij omdat “de balans tussen verzekeraar, zorgverlener en patiënt weer een beetje hersteld is.”

De Consumentenbond is ook tevreden met de uitkomst. Bart Combée zei voor het debat al: “Met de juiste kwaliteitsindicatoren en afdoende informatie naar de verzekerden over de kwaliteit van de geselecteerde zorg, zal beperking van de vergoeding niet nodig blijken. Verzekerden kiezen dan vanzelf voor kwaliteit (en zo de geselecteerde zorgaanbieders)”.

Hoe het nu verder moet is onduidelijk. De inperking van de vrije artsenkeuze maakt deel uit van een aantal zorgakkoorden tussen het kabinet, verzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen. In ruil voor het beperken van de vrije artsenkeuze beloofden de zorgverzekeraars € 1 mrd te besparen op de almaar stijgende zorgkosten.
Hierdoor hoefde minister Schippers van Volksgezondheid niet fors bedrag te bezuinigen op het basispakket of het eigen risico te  verhogen.

Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland beraadt zich nu op haar handtekening onder de zorgakkoorden en haar daarin vastgelegde verantwoordelijkheid voor de bezuiniging van €1 mrd.

Reageer op dit artikel