nieuws

Merendeel risicoadviseurs werkt nog zonder tools

Schade

Het merendeel van de risicoadviseurs werkt nog zonder een risico-inventarisatietool. Dat blijkt uit een onderzoek dat De Goudse en am onder adviseurs hield en dinsdag tijdens het am:event Rendabel Risicomanagement voor het mkb werd gepresenteerd. Slechts 18% van de adviseurs gebruikt een digitale tool.

Merendeel risicoadviseurs werkt nog zonder tools

Daarnaast gebruikt 11% een checklist in Excel en werkt 29% met een gestandaardiseerde (papieren) vragenlijst. Er is ook nog een grote groep (39%) die helemaal geen tools gebruikt. De Goudse en am vroegen de risicoadviseurs die wel een digitale tool gebruikten welke zij in hun dagelijkse praktijk bij de hand hebben. De favoriet is het Dynamisch Business Model van Lizanne Vroom (25%), gevolgd door Boris van De Goudse en Risk Explorer van Branche Benefits (beide 11%).

Terugkoppeling
Het onderzoek stipt aan dat de uitvoering van terugkoppeling aan de klanten wel voor verbetering vatbaar is. Een groot gedeelte van de adviseurs geeft aan wel terugkoppeling te geven, maar de manier waarop laat nog wel te wensen over. Slechts 26% geeft aan een uitgebreide rapportage van de inventarisatie en evaluatie te maken en terug te koppelen aan de klant. Daarnaast houdt 22% het bij een beknopte rapportage, doet 29% het met een korte schriftelijke terugkoppeling van 1 of 2 A4’tjes en geeft 23% helemaal geen schriftelijke terugkoppeling.

De rapportages richten zich voornamelijk op de verzekeringsrisico’s, 90% geeft aan deze mee te nemen in de rapportage. Ook de inventarisatie van niet-verzekerbare risico’s (76%) wordt vaak meegenomen. Minder aandacht is er voor de evaluatie en weging van risico’s (64%) en met name de analyse van de branchegegevens en marktontwikkelingen. Slechts 40% geeft aan dit in zijn rapportage mee te nemen.

Betaling
Op de vraag of mkb-klanten een vergoeding moeten betalen voor de risico-inventarisatie liet 23% weten het gratis te doen. Maar het merendeel (37%) vraagt wel een vergoeding en doet dit in een aparte nota. Een klein gedeelte (6%) geeft het eerste advies gratis, maar gaat daarna geld vragen voor het periodieke onderhoud, 17% verwerkt de betaling in de vergoeding voor het bemiddelen in verzekeringen. Ook laat 56% van de ondervraagden weten de inventarisatie gemiddeld elke één of twee jaar door te lopen met de klant.

Reageer op dit artikel