nieuws

Zorgverzekerde krijgt eenduidig inzicht in opbouw premie

Schade

Zorgverzekeraars gaan hun verzekerden op eenduidige wijze informeren over de opbouw van de premie. Dat hebben zij met minister Schippers (VWS) afgesproken. Alle aanbieders gaan bij de bekendmaking van de premies voor 2015 hetzelfde sjabloon gebruiken om uit te leggen hoe zij hun premie hebben vastgesteld.

Zorgverzekerde krijgt eenduidig inzicht in opbouw premie

Schippers vindt dat zorgverzekeraars tegenover de verzekerden een maatschappelijke verantwoordingsplicht hebben over de vaststelling van de hoogte van de premie en de behaalde resultaten. “Verzekeraars dienen verzekerden op een begrijpelijke wijze inzicht te geven in de opbouw van de premie, waarmee inzichtelijk wordt in hoeverre reserves en beleggingsopbrengsten zijn ingezet ter verlaging van de premie en in welke mate bedrijfskosten zijn meegenomen”, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Sjabloon
Verzekeraars gaan nu nog verschillend om met het inzicht dat zij geven bij premiebekendmakingen en jaarverslagen. Er zijn er maar een paar die de opbouw van de premie specificeren. In september had Schippers al aangegeven dat zorgverzekeraars bij de bekendmaking van de premie voor 2015 beter moeten verantwoorden wat zij met de premiegelden doen en hoe zij de premie berekenen. Daarover heeft zij nu met de verzekeraars een sjabloon afgesproken, dat uniform inzicht moet geven in de opbouw van de basispremie exclusief collectiviteitskortingen. “Met zorgverzekeraars heb ik afgesproken dat zij op risicodragerniveau inzicht zullen geven in de premie die zorgverzekeraars communiceren bij de premiebekendmaking.”

Opbouw
Basis voor het model is de rekenpremie, die voor alle verzekeraars gelijk is. Daar wordt het resultaat op zorgactiviteiten bij opgeteld. “Zorgverzekeraars zijn uiteraard vrij om een nadere uitsplitsing te maken van het resultaat op zorgactiviteiten, alsmede van de overige posten.” Dan worden de bedrijfskosten inclusief schadeafhandelingskosten vermeld. Ook moet worden aangegeven in welke mate verwachte beleggingsopbrengsten zijn ingezet om de premie te verlagen en of al behaalde resultaten zijn verdisconteerd in het premiebedrag. Tot slot zal de verzekeraar moeten aangeven of hij een opslag heeft berekend om de solvabiliteitspositie te verbeteren.

Met het introduceren van het sjabloon moet het voor verzekerden beter mogelijk worden om inzicht te krijgen in de opbouw van de premie en verschillende premies met elkaar te vergelijken. Voor de jaarverslagen wil Schippers een soortgelijk sjabloon opstellen.

Zorgverzekeraars moeten uiterlijk 15 november hun premie voor komend jaar bekendmaken. Tot nu toe is alleen DSW over de brug gekomen. Die geeft op zijn website al inzicht in de opbouw van de premie.

Reageer op dit artikel