nieuws

Weurding wil zzp’ers niet verplicht verzekeren

Schade

Richard Weurding heeft in een opiniestuk in de Volkskrant laten weten dat hij er geen voorstander van is om zzp’ers zich verplicht te laten verzekeren. Volgens de algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars heeft zo’n maatregel geen zin als de zelfstandigen er zelf geen behoefte aan hebben.

Weurding wil zzp’ers niet verplicht verzekeren

Weurding reageerde op een suggestie van PvdA-Kamerlid Roos Vermeij, die pleitte voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. “Een op het eerste oog sympathiek voorstel”, schrijft Weurding. “Maar laten we, voordat we dergelijke drieste maatregelen nemen, eerst eens kijken naar de zaak zelf. Ervaren zelfstandigen dit eigenlijk wel als een probleem? Zo ja, dan is het van belang om de juiste oplossing te kiezen. Voor een groep die sterk is gegroeid, maar die ook diverser is geworden en uiteenlopende behoeften heeft.”

Geen voorstander
Volgens Weurding blijkt niet dat er onder de zelfstandigen behoefte is aan verplicht verzekeren. “Vooralsnog is ongeveer de helft van de zelfstandigen geen voorstander van een verzekeringsplicht. Reden is dat veel zelfstandigen zichzelf al verzekerd hebben en daarbij graag eigen keuzes maken. Daarnaast zijn er zelfstandigen met te weinig inkomsten, of voldoende buffers in het eigen bedrijf, dan wel een werkende partner met voldoende inkomen.”

Geen behoefte
De directeur zegt dat verzekeraars niet per definitie voorstander zijn van een verplichte verzekering. “Om de eenvoudige reden dat je wel heel sterke argumenten moet hebben om een verzekering op te leggen aan een groep klanten die daar geen behoefte aan heeft.” Die sterke argumenten ziet Weurding niet, al is er volgens hem nog wel genoeg aanleiding om te blijven discussiëren. “Maar dan in een ruimer perspectief. Het aantal zzp’ers groeit fors en dat zijn lang niet allemaal ondernemers zonder personeel, maar soms ook zelfstandige personeelsleden zonder baas.”

Weurding vervolgt: “De veranderende samenstelling van werkend Nederland kan terecht rekenen op grote maatschappelijke belangstelling, zoals ook een recent discussiestuk van de werkgeversvereniging AWVN liet zien. Maar laten we alsjeblieft het kind niet met het badwater weggooien. daar doen we zelfstandigen mee tekort.”

Reageer op dit artikel