nieuws

Rolf van der Wal gaat stoppen als voorzitter VNAB

Schade

Rolf van der Wal is bezig als zijn laatste termijn als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). Op het jaarlijkse VNAB-marktdiner gaf hij aan zich niet meer herkiesbaar te stellen als zijn bestuurstermijn in juni 2015 afloopt.

Rolf van der Wal gaat stoppen als voorzitter VNAB

Van der Wal heeft de nodige ervaring bij de VNAB. Hij was in totaal 25 jaar actief als bestuurslid, waarvan 15 jaar als voorzitter. In zijn speech tijdens het diner liet hij weten dat hij de VNAB goed achterlaat: “Het gaat goed met de VNAB, als uitvoering van de strategie is de bezetting van de organisatie inmiddels op volle sterkte en uitgebreid met drie nieuwe medewerkers. We zijn nu in staat om actief inhoud te geven aan al onze drie speerpunten: marktmeesterschap, kennis en ontmoeten en verbinden.”

VNAB-award
Tijdens het diner werd ook de VNAB-award, voor iemand die gedurende vele jaren een belangrijke bijdrage aan de co-assurantiemarkt leverde, uitgereikt. De VNAB schrijft: “Dit jaar ging de award naar Marco Tolman die vanaf 2006 deel uit maakt van de juridische commissie en een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe verzekeringsrecht per 1 januari 2006, op basis waarvan o.a. alle VNAB polis formulieren zijn aangepast. Ook heeft hij geparticipeerd in het overleg met de NMA en zitting gehad in de juridische commissie van het Verbond.” De award voor student van het jaar ging naar Yvonne van Straalen, die in haar scriptie bestudeert hoe Solvency II omgaat met het risico van garantieproducten.

Reageer op dit artikel