nieuws

AFM: ‘Dienstverlening grote vergelijkingssites in orde’

Schade

De dienstverlening van de vijf grootste vergelijkingswebsites voor financiële producten is over het algemeen in het belang van de klant, ook al is er nog ruimte voor verbetering. Dat concludeert de AFM op basis van onderzoek. De markt kent ook nog vele andere vergelijkingssites waar de AFM weliswaar niet diepgravend naar heeft gekeken, maar de toezichthouder oordeelt dat de kwaliteitsverschillen daar groot zijn.

AFM: ‘Dienstverlening grote vergelijkingssites in orde’

De AFM wijst er op dat er veel ‘advertentiesites’ zijn, die de consument misleiden doordat ze geen persoonlijke informatie inwinnen en hem doorsturen naar aanbieders, waarvoor ze een vergoeding ontvangen. Eerder wees Radar daar ook al op.

De AFM heeft dus onderzoek gedaan naar de manier waarop vergelijkingen van financiële producten op vergelijkingswebsites tot stand komen. De AFM heeft de kwaliteit van de sites onderzocht, omdat consumenten steeds vaker gebruik maken van online vergelijkers in hun zoektocht naar een financieel product. De AFM heeft onder meer uitgebreid onderzoek gedaan bij de vijf partijen die gezamenlijk het grootste deel van de markt in handen hebben. Daarnaast heeft ze de informatieverstrekking van in totaal dertig websites bekeken, inclusief de vijf grootste.

De AFM heeft daarbij samengewerkt met de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt, die hebben gekeken naar de informatieverstrekking van ziektekostenverzekeraars aan vergelijkingssites en naar consumentenervaringen met het kiezen van een zorgverzekering. De AFM heeft in het onderzoek niet gekeken naar de kwaliteit van het product, maar naar de dienstverlening van vergelijkingssites.

Michiel Denkers, hoofd toezicht bij de AFM (foto): “Wij zijn blij om te constateren dat de vijf grote websites over het algemeen in het belang van de klant handelen. Zeker nu het overstapseizoen voor zorgverzekeringen begint, kunnen ze van pas komen. Maar we hebben lang niet alle vergelijkingssites zo diepgravend kunnen bekijken. Er kan zelfs sprake zijn van misleiding door advertentiesites die de suggestie wekken een nuttige en objectieve vergelijking te maken, maar dat niet doen. Consumenten die op basis van deze ‘vergelijking’ een product kiezen, lopen dus het risico dat ze er uiteindelijk weinig aan hebben of zelfs een verkeerde beslissing nemen.”

Om de consument de juiste keuze voor een vergelijkingssite te laten maken komt de AFM met een aantal tips.

Vergoeding
De AFM constateert dat vergelijkingssites vergoedingen krijgen van de meeste banken en verzekeraars als consumenten via de vergelijkingssite een inboedel-, auto- of andere schadeverzekering afsluiten. Banken en verzekeraars mogen alleen zo’n vergoeding betalen voor producten die niet onder het provisieverbod vallen. Bij geen van de vijf onderzochte partijen heeft de AFM vastgesteld dat er een direct verband is tussen de hoogte van de vergoeding die vergelijkingssites ontvangen en de plaats in de vergelijking.

Kwaliteit
Veel grote sites vergelijken een product niet alleen op prijs, maar nemen ook de productvoorwaarden mee in de vergelijking. De AFM: “Dit gebeurt op professionele wijze en is positief, mits kraakhelder is op basis van welke factoren deze waardering tot stand komt”.

De AFM vervolgt: “Daarnaast inventariseren goede vergelijkingssites specifieke klantkenmerken en wensen. Dit is essentieel om een vergelijking te kunnen maken waar de consument echt iets aan heeft. Doordat sites verschillende manieren van vergelijken hebben, niet altijd dezelfde aanbieders meenemen in de vergelijking en de prijzen van financiële producten tussen sites kunnen verschillen, kunnen de uitkomsten van een identieke zoekopdracht per site wel verschillen. Ook om die reden is het verstandig om altijd meerdere vergelijkingssites te gebruiken.”

Informatieverstrekking
Of vergelijkingssites consumenten goed informeren zegt niet meteen iets over de kwaliteit van de vergelijking, maar het helpt de consument wel om de vergelijking op waarde te kunnen schatten, concludeert de AFM.

“De informatieverstrekking door de dertig onderzochte vergunninghoudende vergelijkingssites is verbeterd in de afgelopen jaren. Ze informeren de consument op een begrijpelijke manier over hun dienstverlening. Dat betekent dat vergelijkingssites duidelijk zijn over de vergelijking die ze bieden, welke partijen ze vergelijken, het type vergoeding dat ze daarvoor krijgen en wat ze voor de consument doen. De meeste vergelijkingssites zouden de consument echter nog beter kunnen informeren door de informatie op te nemen in de directe nabijheid van de vergelijking.”

Andere verbeteringen
De AFM wijst er op dat de meeste vergelijkingssites na het maken van een vergelijking eerst een top-3 tonen. De AFM: “Vaak kan een aanbieder alleen in de top-3 komen al hij bereid is om een vergoeding te betalen aan de vergelijker als een consument een product afsluit. Het is wel mogelijk om door te klikken naar de volledige vergelijkingsresultaten, maar veel klanten doen dit niet. De AFM zou het toejuichen als vergelijkingssites helemaal geen ‘betaalde’ top-3 laten zien.”

Verder verrekenen sommige sites tijdelijke of eenmalige kortingen in de weergegeven premie, waardoor de premie lager lijkt te zijn dan hij daadwerkelijk is. De AFM vindt dit onwenselijk, omdat consumenten na het verlopen van de korting onverwachts worden geconfronteerd met een hogere premie.

Ook stellen sommige vergelijkingssites belangrijke variabelen, zoals de hoogte van het eigen risico, standaard in. Dit zorgt ervoor dat consumenten minder goed nadenken over hun keuzes. Daarnaast tonen sommige websites op voorhand een lijst met ‘aanbiedingen’ en pas daarna kan de bezoeker filteren op wat past bij zijn situatie. Deze punten kunnen leiden tot voorzienbare teleurstellingen, zegt de AFM. De toezichthouder roept de markt op hun dienstverlening op deze aspecten aan te passen.

Verhoogde aandacht
De AFM kondigt tot slot aan ook in de komende periode verhoogde aandacht te geven aan deze markt. “Tegen vergelijkingssites of ‘advertentiesites’ die niet in het belang van de klant handelen, treden we op.”

Reageer op dit artikel