nieuws

Adviseur mocht schadeafhandeling niet overlaten aan contra-expert

Schade

Assurantietussenpersoon AFAB uit Nieuw-Vennep moet ruim € 4.000 betalen omdat hij verzuimd heeft afdoende te controleren of Aegon de schade van een klant wel had uitgekeerd. AFAB kon er volgens het gerechtshof in Amsterdam niet van uit gaan dat de contra-expert de schadeafwikkeling zou voltooien. De schade als gevolg van de vertraging in de uitkering bedraagt ruim € 6.300 waarvan 65 % voor rekening van de tussenpersoon komt.

Adviseur mocht schadeafhandeling niet overlaten aan contra-expert

Na een brand in de woning/bedrijfsruimte van een klant helpt AFAB bij de afwikkeling van de brandschade. Voor die werkzaamheden in de periode januari 2003 tot juli 2003 wordt een bedrag van € 1.750 gedeclareerd en er is ook provisie van de verzekeraar ontvangen.

Geen uitkering
Pas in 2007 ontdekt de klant dat ter zake van de getaxeerde waterschade en huurderving geen uitkering door Aegon is gedaan. Aegon doet dat vervolgens alsnog maar vergoedt over de bedragen geen wettelijke rente omdat niet eerder aanspraak op betaling is gemaakt. De klant stelt AFAB aansprakelijk voor de schade als gevolg van deze late uitbetaling. Hij vordert € 12.565,04. De zaak komt bij het Hof die in een tussenarrest stelt dat de klant weliswaar zelf had moeten controleren of hij de hem toekomende bedragen wel had ontvangen, maar daartoe wel moest weten en begrijpen welke concrete bedragen hij zou ontvangen.

Afdoende
AFAB krijgt alsnog de kans om aan te tonen dat de klant afdoende is geïnformeerd over de te ontvangen bedragen maar slaagt daar niet in. Daarbij speelt een rol dat AFAB vindt dat haar werkzaamheden in juli 2003 waren afgerond, terwijl in oktober 2003 nog een laatste gesprek plaatsvond tussen de klant en de contra-expert. Het kantoor stelt dat in dat stadium voor haar geen rol meer was weggelegd. De contra-expert vormde op dat moment de schakel tussen klant en verzekeraar en was volgens AFAB verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade.

Taak
Het Hof overweegt dat het tot de taak van een assurantietussenpersoon behoort de verzekerde bij een schadegeval bij te staan. “AFAB ontving daarvoor provisie en daarnaast heeft zij honorarium in rekening gebracht voor, naar haar zeggen, additionele werkzaamheden.” AFAB heeft volgens het Hof onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er vanaf juli 2003 geen rol meer voor haar was weggelegd. “De zorgplicht van een tussenpersoon brengt mee dat een tussenpersoon bij de afwikkeling van een schadevoorval zich ervan vergewist of de betrokken verzekeraar de benodigde informatie heeft verkregen om tot uitkering onder de verzekering te kunnen overgaan, dan wel nagaat of de verzekeraar de schaderekening volledig heeft goedgekeurd.” Het Hof verwerpt de stelling van AFAB dat het gebruikelijk is dat een contra-expert – en niet de tussenpersoon – deze taken vervult.

Eigen schuld
Maar de klant heeft ook eigen schuld. Die had zijn administratie ook op orde kunnen (laten) brengen. Het Hof zegt dat de klant 35% van de schade zelf moet dragen. Het Hof berekent de vertragingsschade vanaf 1 januari 2004. De gederfde wettelijke rente vanaf deze datum bedraagt € 6.365,78.

Reageer op dit artikel