nieuws

Verbond wijst op verzekeringsaspecten drones

Schade

Wie schade veroorzaakt met een drone, kan er niet van uit gaan dat die standaard is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering. Dat is bij veel gebruikers niet bekend, zegt het Verbond van Verzekeraars die een brochure aan het onderwerp wijdt.

Verbond wijst op verzekeringsaspecten drones

Het Verbond zegt steeds meer vragen te ontvangen over het gebruik van drones. De onbemande op afstand bestuurde luchtvaartuigen zijn handige hulpmiddelen voor brandweer, politie en ook verzekeraars. Verzekeraars kunnen zo bijvoorbeeld een schade taxeren zonder iets te hoeven verplaatsen. Bedrijven gebruiken drones bijvoorbeeld om films te maken en particulieren als leuke hobby.

APV
De brochure ‘Zicht op drones‘ zet in hoofdlijnen de regelgeving en verzekeringsaspecten op een rij. Bij recreatief gebruik is het mogelijk dat de aansprakelijkheid valt onder de AVP van de eigenaar van de drone. Deze dekt veelal schade met of door een modelvliegtuig met een maximaal gewicht van 20 of 25 kg. Dit laatste hangt af van de polis. Bedrijven zullen dekking moeten verkrijgen op een aparte verzekering. Ze moeten die vaak verplicht afsluiten om in aanmerking te komen voor de eveneens verplichte vergunning.

Trends
De brochure is ontwikkeld onder de vlag van het programma VerzekeraarsVersterken. Binnen dit programma houdt het Verbond zich bezig met trends en ontwikkelingen die op de sector afkomen. Door leden hierop te attenderen en er met elkaar over van gedachten te wisselen kan de sector zich voorbereiden op bedreigingen en kansen pakken. Dat versterkt de bedrijfseconomische positie van verzekeraars, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel