nieuws

Veel vraagtekens bij wetsvoorstel affectieschade

Schade

Kunnen veroorzakers van affectieschade de schadevergoeding eigenlijk wel betalen? En wie draait daar dan voor op? De Raad voor de Rechtspraak zet in een wetgevingsadvies vraagtekens bij het wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade van het ministerie van Justitie.

Veel vraagtekens bij wetsvoorstel affectieschade

Het wetsvoorstel wil de positie van naasten van slachtoffers verbeteren, door een regeling voor zogenoemde affectieschade in het leven te roepen. Naasten van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden, kunnen zich voor deze vergoeding ook voegen in het strafproces. Het gaat dan om ouders, kinderen, partners of om een andere persoon die zo’n nauwe persoonlijke relatie met het slachtoffer heeft dat hij als naaste moet worden aangemerkt.

Vraagtekens
De Raad zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van verschillende onderdelen van het wetsvoorstel. Zo roept het begrip ‘ernstig en blijvend letsel’ vragen op. “Valt psychisch letsel hier bijvoorbeeld onder?”, vraagt de Raad zich af. “En hoe moet worden omgegaan met de mogelijkheid dat een slachtoffer na verloop van tijd toch herstelt?”

Verzekeraars
Volgens de Raad gaat de wetgever er in het wetsvoorstel van uit dat verzekeraars zullen opdraaien voor de schadevergoedingen. “Daarbij wordt vergeten dat er ook tal van letselzaken zijn waarin de schade niet verzekerd is en de aansprakelijke partij de kosten zelf moet betalen. Veel verdachten/veroordeelden zullen niet aan deze nieuwe vergoedingsverplichtingen kunnen voldoen.” De staat zal in veel gevallen voor die kosten opdraaien, voorspelt de Raad.

Onrealistische verwachtingen
Ook is het volgens de Raad de vraag of vorderingen tot vergoeding van affectieschade zich er over het algemeen goed voor lenen om in het strafproces te worden afgedaan. Hiermee worden, vreest de Raad, onrealistische verwachtingen gewekt. “Zeker bij – vaak ingewikkelde – letselschadezaken zal de strafrechter dergelijke vorderingen niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat deze te bewerkelijk zijn voor behandeling in het strafproces. Deze vorderingen zullen dan dus bij de civiele rechter moeten worden neergelegd.”

Reageer op dit artikel